ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีเปิดศูนย์ธุรกิจ SME แห่งใหม่เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนในภาคเหนือ

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เปิดศูนย์ธุรกิจ SME แห่งที่สองที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวในภาคเหนือที่กำลังเติบโต
ศูนย์บริการเอสเอ็มอีของธนาคารให้บริการเต็มรูปแบบแก่ธุรกิจเอสเอ็มอีตั้งแต่ด้านเงินทุนหมุนเวียน และสินเชื่อระยะยาว ไปจนถึงเงินฝากและการบริหารกระแสเงินสด ศูนย์ธุรกิจ SME แห่งใหม่ของธนาคารตั้งอยู่บน
ถนนวิชยานนท์ตามกลยุทธ์ของธนาคารในการให้บริการลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจในเขตเศรษฐกิจและการค้าสำคัญที่เชื่อมต่อหลายประเทศในภูมิภาคเอเชีย

 

สยุมรัตน์ มาระเนตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจ SME ธนาคารยูโอบี(ไทย) กล่าวว่าการเปิดศูนย์ธุรกิจ SME แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สาขาถนนท่าแพแสดงถึงความสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ธุรกิจไทยในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้นจากการค้าที่กำลังเติบโตภายในกลุ่มประเทศอาเซียน

 

“ในช่วง 3 ปีทีผ่านมา ธนาคารยูโอบี(ไทย) ได้เน้นการเปิดศูนย์ธุรกิจ SME ในเมืองใหญ่นอกกรุงเทพ ในพื้นที่ที่ลูกค้าของธนาคาร ปริมาณการค้าระหว่างประเทศในเขตภาคเหนือของประเทศไทยเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาตามการเติบโตของการค้ากับประเทศ เมียนมา ลาว และพื้นที่ตอนใต้ของประเทศจีน สาขาถนนท่าแพตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เศรษฐกิจมีความคึกคัก และลูกค้า SME ของเราจะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจในเรื่องการท่องเที่ยว การค้าสินค้าเกษตร และอสังหาริมทรัพย์”

 

“การเปิดศูนย์ธุรกิจ SME ที่สาขาถนนท่าแพแสดงถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านเงินทุนหมุนเวียนและการบริหารกระแสเงินสด” คุณสยุมรัตน์กล่าว

 

ธนาคารยูโอบี(ไทย) มีศูนย์ธุรกิจ SME 26 แห่งทั่วประเทศไทย จากจำนวนดังกล่าว 14 แห่งตั้งอยู่นอกกรุงเทพในพื้นที่ซึ่งเศรษฐกิจเติบโตจากการขับเคลื่อนของการค้าขายระหว่างประเทศ โดยมีศูนย์ธุรกิจสองแห่งในเชียงใหม่ ภูเก็ตและชลบุรี และจังหวัดละหนึ่งแห่งในนครปฐม นครสวรรค์ ระยอง ขอนแก่น อุดรธานีอุบลราชธานี สงขลา และสุราษฎร์ธานี

 

สาขาถนนท่าแพของธนาคารยูโอบี (ไทย) ตั้งอยู่ในอาคารเก่าอายุ 100 ปีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นของนักธุรกิจชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ มุขด้านหน้าและโครงสร้างมีรูปแบบสถาปัตยกรรมจีนผสมผสานกับล้านนา อาคารนี้ได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ.2556 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ศูนย์ธุรกิจ SME ของธนาคารยูโอบีแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการที่สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่ในปี 2554

 

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

บุษบง เผด็จภัย โทร 0-2343 4972
ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965