ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การเติบโตของการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วยหนุนเงินฝากสกุลหยวนที่ธนาคารยูโอบี

 

เงินฝากสกุลหยวน (RMB) ที่ธนาคารยูโอบี สิงคโปร์เพิ่มขึ้นเท่าตัวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจากการการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 เกินกว่าครึ่งของจำนวนบริษัทที่ได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารยูโอบีให้ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจากประเทศจีนและอยู่ในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การค้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสินค้าอุปโภคบริโภคและการบริการ

 

การเติบโตของเงินฝากดังกล่าวถูกผลักดันโดยลูกค้าบรรษัทจากประเทศจีนที่กำลังขยายธุรกิจไปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลูกค้าเหล่านี้ได้เพิ่มจำนวนเงินฝากสกุลหยวนที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเงินสกุลหยวนในตลาดต่างประเทศ จากการที่ต้องใช้สกุลเงินของประเทศจีนในการค้าขาย ชำระเงิน และเป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อลดต้นทุนของการแลกเปลี่ยนเงินตราและการป้องกันความเสี่ยง

 

เช่นเดียวกัน ลูกค้าสถาบันการเงินของธนาคารยูโอบีก็สะสมเงินฝากสกุลหยวนที่สิงคโปร์เพื่อกระจายแหล่งเงินทุนในขณะที่สกุลเงินของจีนกำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นทั่วโลกจากการที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF ยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของตระกร้าเงิน SDR (Special Drawing Rights)

 

มร. เบ็น ชาน หัวหน้าฝ่าย RMB Solutions ของธนาคารยูโอบีสิงคโปร์กล่าวว่าสถานะของสิงคโปร์ในการเป็นศูนย์กลางของเงินสกุลหยวน ในตลาดต่างประเทศทำให้ประเทศสิงคโปร์เป็นประตูยุทธศาสตร์ของบริษัทจีนในการแสวงหาการเติบโตจากการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอชียตะวันออกเฉียงใต้

 

“ก่อนหน้านี้การใช้เงินสกุลหยวนในต่างประเทศถูกผลักดันโดยการค้าระหว่างประเทศจีนและฮ่องกง แต่ในปัจจุบันกลับได้รับแรงหนุนมากขึ้นเรื่อยๆจากการค้าขายระหว่างประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเติบโต ถึงแม้เศรษฐกิจจีนจะชลอตัว แต่เราหวังที่จะได้เห็นความสนใจที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้าบรรษัทจีนที่จะลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเพื่อตอบสนองต่อความต้องการต่อสาธารณูปโภคและสินค้าอุปโภคบริโภคที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาค” มร.ชาน กล่าว

 

เพื่อเป็นการช่วยลูกค้าบรรษัทยูโอบีในการบริหารธุรกิจและการค้าข้ามพรมแดนด้วยสกุลเงิน RMB ธนาคารยูโอบีได้ปรับปรุงบริการสกุลเงิน RMB ในช่วงปีที่ผ่านมา

 

ความริเริ่มหนึ่งที่ธนาคารยูโอบีได้ทำคือการก่อตั้งทีม RMB Solutions ที่มีความเขี่ยวชาญเฉพาะด้านในปี 2558 ทีมนี้ได้ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับผลกระทบต่อธุรกิจ จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายและกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เงินสกุล หยวนนอกจากนี้ทีม RMB Solutions ยังใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของธนาคารยูโอบีทั่วทั้งเครือข่ายในการตอบความต้องการทางการเงินทั้งในด้านการบริหารกระแสเงินสด การแลกเปลี่ยนเงินตรา การลงทุนและการป้องกันความเสี่ยง

 

ยูโอบีร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อสนับสนุนการผลักดันเงินสกุลหยวนสู่สากล เพื่อเป็นการผลักดันให้เงินสกุลหยวนเป็นเงินตราที่ใช้สำหรับธุรกิจ การค้า และการชำระเงิน ธนาคารยูโอบีได้ร่วมมือกับโรงเรียนธุรกิจหนานยางและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง สิงคโปร์และศูนย์ฝึกฝนทางการเงินแห่งจีนภายใต้ธนาคารประชาชนจีนจัดตั้งศูนย์วิจัยการผลักดันเงินสกุลหยวนสู่สากล

 

ศูนย์ศึกษาการผลักดันเงินสกุลหยวนสู่สากล (Centre for RMB Internationalisaiton หรือ CRIS) อยู่ในประเทศสิงคโปร์และมีความมุ่งหมายในการข่วยให้ผู้นำธุรกิจและผู้ดำเนินนโยบายทั่วโลกมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับความสำคัญของการผลักดันให้หยวนเป็นสกุลเงินสากล

 

มร.เจิน กล่าวว่า “เมื่อการค้าทวิภาคีระหว่างประเทศจีนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เติบโตขึ้น เราน่าจะได้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นของบริษัททั้งจากจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการในรูปเงินสกุลหยวน สำหรับตลาดต่างประเทศในรูปแบบที่หลากหลาย เช่นเงินฝาก สินเชื่อ การป้องกันความเสี่ยง และการบริหารกระแสเงินสดในการขยายธุรกิจข้ามพรมแดน การก่อตั้ง CRIS อยู่ในจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่จะช่วยเร่งพัฒนาการของการให้บริการทางเงินในสกุลหยวนและการใช้เงินสกุลหยวนในระดับสากล”

 

 

 

วันที่ 8 เมษายน 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุษบง เผด็จภัย โทร. 0-2343-4972
ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965