ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

คำชี้แจง กรณีมีผู้ร้องเรียน ศคง.เรื่องพนักงานธนาคารยูโอบี

 

ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)  ชี้แจงกรณีที่มีข่าวลูกค้าบางรายได้เดินทางไปร้องเรียนต่อ ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ว่ามีพนักงานรายหนึ่งของธนาคารได้หลอกลวงลูกค้าและทุจริตเงินในการซื้อกองทุนนั้น  ธนาคารได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับพนักงานคนดังกล่าวแล้วทันทีที่ตรวจสอบพบและมีหลักฐานชัดเจน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

 

ธนาคาร ได้ดำเนินการติดต่อลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากกรณีนี้และได้จัดคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งได้ติดต่อลูกค้าทุกรายที่อยู่ภายใต้การดูแลของพนักงานคนดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของธนาคารฯ ขณะนี้ธนาคารฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลรายการทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางด้านกฎหมาย จึงทำให้ธนาคาร ฯ มีความจำเป็นต้องทำการอายัดบัญชีของลูกค้าบางท่านไว้ก่อน ซึ่งอาจเกิดความไม่สะดวกขึ้น ธนาคาร ฯ ใคร่ขออภัยในความไม่สะดวกในการนี้

 

ธนาคารยึดมั่นในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และไม่ประนีประนอมกับเรื่องทุจริตใดๆ ธนาคารขออภัยลูกค้าที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว ธนาคารจะเร่งขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆทั้งการตรวจสอบเอกสาร  และการดำเนินการทางกฏหมายให้ได้เร็วที่สุด และธนาคารฯ จะดำเนินการตามผลของการพิจารณาตามกฎหมายโดยทันที

 

 

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุษบง เผด็จภัย โทร. 0-2343-4972
ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965