ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

IE Singapore และธนาคารยูโอบีลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการค้าและการขยายกิจการไปยังต่างประเทศของธุรกิจสิงคโปร์
 
 

International Enterprise (IE) Singapore  หน่วยงานสนับสนุนการลงทุนต่างประเทศของธุรกิจสิงคโปร์และธนาคารยูโอบีลงนามในบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) เพื่อสนับสนุนการค้าและการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศของธุรกิจสิงคโปร์ นับเป็นครั้งแรกที่ IE Singapore  ร่วมในความร่วมมือยุทธศาสตร์นี้กับธนาคารพาณิชย์สิงคโปร์ ความร่วมมือนี้จะทำให้ธุรกิจสิงคโปร์เข้าถึงบริการทางการเงินและการค้าที่เฉพาะเจาะจง เครือข่ายในประเทศสิงคโปร์ที่ลึกขึ้น หุ้นส่วนธุรกิจและผู้ให้บริการด้านวิชาชีพเฉพาะทั่วเอเชีย รวมถึงการเชี่อมโยงธุรกิจกับลูกค้าธนาคารยูโอบี

 

ความร่วมมือนี้เกิดขึ้นได้เพราะศักยภาพของภูมิภาคอาเซียนที่มีมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าระหว่างกันภายในภูมิภาค ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการค้าขายในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเป็น 600,000 ล้านเหรียญสรอ. ในปี 2558 จาก 332,00 ล้านเหรียญสรอ. ผู้มีรายได้ระดับกลางในภูมิภาคที่กำลังเพิ่มขึ้น การเชื่อมโยงระหว่างกันที่เพิ่มขึ้น และการเติบโตของธุรกิจอี คอมเมิร์ซ จะช่วยการซื้อสินค้าและบริการในภูมิภาค ซึ่งทำให้การค้าข้ามพรมแดนและธุรกรรมค้าขายระหว่างธุรกิจเพิ่มขึ้น

สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ IE Singapore  ในการสร้างเสริมการค้าส่งในประเทศ ธนาคารยูโอบีจะให้คำปรึกษาและบริการทางการเงินแก่ธุรกิจสิงคโปร์ที่จะขยายไปสู่ต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันพัฒนากลยุทธ์และเครื่องมือทางการเงินในการช่วยการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศทำได้ง่ายขึ้น

 

นอกจากนี้ธนาคารยูโอบียังพร้อมที่จะมอบบริการทางการเงินที่มีความหลากหลาย เช่นการให้เงินกู้เพื่อซัพพลายเชน เพื่อการขยายธุรกิจข้ามพรมแดน  venture debt การบริหารกระแสเงินสด และการให้บริการด้านวิชาชีพเช่น การนำหลักทรัพย์เข้าตลาด การออกพันธบัตร และการให้คำแนะนำทางการเงินแก่ธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจสิงคโปร์เอาชนะความท้าทายที่อาจต้องพบเจอในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ

 

ธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์จากความร่วมมือนี้ได้แก่ สาขาสินค้าอุปโภค บริโภค การให้บริการทางธุรกิจ บริการดิจิตอล สาธารณูปโภค อสังหาริมทรัพย์ การท่องเที่ยว การโรงแรม การขนส่งและการค้า IE Singapore  และธนาคารยูโอบี มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยธุรกิจสิงคโปร์กว่า 200 บริษัทในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศใน 3 ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน ญี่ปุ่น และยุโรป

 

นายฉัว ไต่ คิม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร IE Singapore  กล่าวว่า “ความร่วมมือนี้จะช่วยให้ IE Singapore  และธนาคารยูโอบีเข้าถึงธุรกิจสิงคโปร์ และมอบข้อมูลตลาดในเชิงลึกให้ธุรกิจ ข่าวสารและแนวโน้มทางธุรกิจ และบริการทางการเงินที่ครบถ้วน โดยการสร้าวโครงสร้างทางธูรกิจระหว่างประเทศที่เข้มแข็ง เราหวังจะขับดันการเติบโตทางการค้าส่งและการขยายสู่ต่างประเทศของธุรกิจสิงคโปร์

 

นายเฟรดดริค ชิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และหัวหน้าฝ่าย  กลุ่มธนาคารยูโอบีกล่าวว่า “ที่ธนาคารยูโอบี เราได้ทำความมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารชั้นนำในภูมิภาคด้วยการช่วยให้ธุรกิจผลักดันการเติบโตของธุรกิจ ทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศ เราผสมผสานฐานธุรกิจและควาทเชี่ยวชาญในแต่ละประเทศ กับ ความรู้ในตลาด และเครือข่ายเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อในภูมิภาค ผ่านทางความร่วมมือของเรากับ IE Singapore  เราได้เพิ่มการสนับสนุนแก่ธุรกิจสิงคโปร์ที่ต้องการขยายธุรกิจไปยังเอเชีย”

 

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965