ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบีเสริมขีดความสามารถในการผลักดันการลงทุนของญี่ปุ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

ตั้งทีมงานพิเศษเพื่อดูแลบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อแสวงหาประโยชน์จากเศรษฐกิจในภูมิภาคที่กำลังเติบโต

 

ธนาคารยูโอบีขยายเครือข่ายหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนโดยตรงเพื่อตอบรับการลงทุนต่างประเทศของบริษัทญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้นและเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้จัดตั้งทีมงานพิเศษเพื่อช่วยให้บริษัทญี่ปุ่นแสวงหาโอกาสและขยายธุรกิจในภูมิภาค

 

การค้าขายภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และระหว่างภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจมีโอกาสเปิดเพิ่มตามไปด้วย ธนาคารยูโอบีเป็นธนาคารแรกในสิงคโปร์ที่มีหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนโดยตรงต่างประเทศโดยเปิดในปี 2554 และตั้งแต่มีการตั้งทีมพิเศษเช่นเดียวกันนี้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายปีที่แล้ว เงินฝากของลูกค้าญี่ปุ่นที่ธนาคารยูโอบีในไตรมาสแรกของปีนี้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 80 ของเงินฝากที่เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปีที่แล้ว

 

มร. แซม ช็อง หัวหน้าหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนโดยตรง กลุ่มธนาคารยูโอบีกล่าวว่าบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการขยายธุรกิจกำลังหันมาสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากปัจจัยด้านขีดจำกัดของตลาดภายในประเทศ เช่นเศรษฐกิจที่กำลังชะงักงัน ต้นทุนธุรกิจที่เพิ่ม และโครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงอายุมากขึ้น ซึ่งเป็นภาพที่ตรงกันข้ามกับแรงขับเคลื่อนของเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จากเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต การเพิ่มขึ้นของประชากรอายุน้อยที่อยู่ที่มีรายได้ระดับกลางซึ่งหนุนกำลังซื้อของผู้บริโภค

 

“แม้ว่าบริษัทญี่ปุ่นขนาดใหญ่เป็นนักลงทุนโดยตรงที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราได้เห็นความสนใจจากบริษัทญี่ปุ่นรายกลางและเล็กที่จะลงทุนในภูมิภาคเพิ่มขึ้นในหลายๆเดือนที่ผ่านมา เช่นกันประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่างๆก็มีความกระตือรือร้นที่จะต้อนรับการลงทุนโดยตรงของบริษัทญี่ปุ่นโดยมุ่งได้รับประโยชน์ด้านความคิดริเริ่ม และความเชี่ยวชาญใน R&D” นายช็องกล่าว

 

ธุรกิจญี่ปุ่นรายกลางและเล็กที่หน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนโดยตรงได้ให้ความช่วยเหลือในการขยายธูรกิจในภูมิภาคส่วนมากอยู่ในสาขายานยนต์ อาหารและเครื่องดื่ม อิเลกโทรนิกส์ การให้บริการของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอาชีพ และไอที

 

ความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจที่มีในญี่ปุ่นจะทำให้ธนาคารช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่นรายกลางและเล็กได้มากขึ้น

 

ธนาคารยูโอบีได้เสริมความร่วมมือด้านพันธมิตรธุรกิจในญี่ปุ่นให้การสนับสนุนแก่บริษัทญี่ปุ่นรายกลางและเล็กทำได้ดีขึ้น

 

ในปีที่แล้วธนาคารได้รับการอนุมัติจาก Foreign Bank Agency Business ของญี่ปุ่นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินในระดับภูมิภาคในประเทศ การอนุมัตินี้ทำให้ธนาคารยูโอบีขยายบริการการให้คำปรึกษาการลงทุนโดยตรงในภูมิภาคเพื่อช่วยเหลือบริษัทญี่ปุ่นให้ขยายธุรกิจออกนอกประเทศ และยังทำงานร่วมกับ Japan Finance Corporation และพันธมิตรรายอื่นในประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยบริษัทญี่ปุ่นรายกลางและเล็กให้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

มร. จุน มิโยชิ หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศของ Japan Finance Corporation กล่าวว่า “เพื่อเสริมการสนับสนุนของเราต่อธุรกิจญี่ปุ่นในการขยายกิจการมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราต้องทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีความน่าเชื่อถือที่สามารถให้บริการและความช่วยเหลือทางการเงินที่จำเป็นให้บริษัทเหล่านี้ประสบความสำเร็จ ความร่วมมือที่เรามีกับศูนย์ที่ปรึกษาการลงทุนโดยตรงต่างประเทศของ

 

ธนาคารยูโอบีจะช่วยให้เราสามารถตอบความต้องการที่หลากหลายแต่เฉพาะเจาะจงของการลงทุนจากญี่ปุ่นได้”

 

สายสัมพันธ์ของธนาคารยูโอบีที่มีมาอย่างยาวนานกับญี่ปุ่นสามารถนับย้อนหลังได้ 40 ปีเมื่อธนาคารเปิดสาขาที่โตเกียวขึ้นเพื่อให้บริการทั้งในประเทศและข้ามพรมแดน

 

 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุษบง เผด็จภัย โทร. 0-2343-4972
ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965