ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ธนาคารยูโอบี หนุนองค์กรธุรกิจขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กว่าสองหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2559
 

 

ธนาคารยูโอบี ช่วยสนับสนุนองค์กรธุรกิจขยายการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมูลค่ากว่า สองหมื่นเจ็ดพันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี พ.ศ 2559 ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น  สองเท่าของมูลค่าการลงทุนในปี พ.ศ 2558

 

ข้อมูลจากหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Advisory Unit) ธนาคารยูโอบี ระบุว่าในปี พ.ศ 2559 อินโดนีเชีย มาเลเชีย เมียนมา และสิงคโปร์ เป็นกลุ่มประเทศลำดับต้นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่องค์กรธุรกิจต่างๆ เล็งเห็นโอกาสในการลงทุน ซึ่งองค์กรธุรกิจที่ขยายการลงทุนภายในภูมิภาคนี้ ส่วนมากมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค การผลิตและสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและธุรกิจก่อสร้าง  

 

มร. แซม ช็อง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนระหว่างประเทศ กลุ่มธนาคารยูโอบี กล่าวว่า “ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดที่มีศักยภาพในการลงทุนใหม่ๆ เนื่องจากเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวของชุมชนเมืองอย่างรวดเร็ว มีโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน เกิดขึ้นมากมาย ประชากรมีรายได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการรวมตัวของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงทำให้ภูมิภาคนี้สามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากบริษัทต่างๆ ทั้งจากทั่วโลก”  

 

“หลายบริษัทได้วางกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศโดยใช้ประเทศสิงคโปร์ เป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนี้ และกระจายสำนักงานย่อยไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เราเริ่มมองเห็นการลงทุนที่มุ่งตรงไปยังอินโดนีเชีย มาเลเชียและเมียนมา มากขึ้น” มร.แซมกล่าว

 

หนึ่งในบริษัทที่ธนาคารยูโอบีให้การสนับสนุนการขยายธุรกิจไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค คือ โรงเรียนในเครือเครสสตาร์ กรู๊ป (สิงคโปร์) สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ บริการดูแลเด็กเล็ก รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพในการใช้จ่ายของกลุ่มคนคนทำงานในประเทศอินโดนีเชีย และด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศธนาคารยูโอบีร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจต่างๆ เช่นคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอินโดนีเชีย จึงทำให้ เครสสตาร์ กรุ๊ป เข้าใจในกฎข้อบังคับในการทำธุรกิจในต่างประเทศ และสามารถขยายธุรกิจเข้าไปในอินโดนีเชียได้อย่างราบรื่น

 

มร.เทย์ คี ฮง ผู้จัดการฝ่ายการเงินของเครสสตาร์กรุ๊ป กล่าวว่า “เราต้องการขยายธุรกิจเข้าไปในอินโดนีเชีย เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสในการเติบโตในธุรกิจด้านการศึกษาในเด็กเล็ก ธนาคารยูโอบีช่วยอำนวยความสะดวกในการขยายฐานธุรกิจของเรา และยังเป็นที่ปรึกษาช่วยให้เราเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ในการประกอบธุรกิจในประเทศอิโดนรเซียด้วย เราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับยูโอบีอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นระหว่างการขยายธุรกิจในอินโดนีเชียครั้งนี้”

 

จากตัวเลขประมาณการณ์ของธนาคารยูโอบี มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของกลุ่มประเทศอาเซียนจะเพิ่มขึ้น จาก 2.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 8.1 ล้านล้านเหรียญสหรัฐในปี พ.ศ 2573 ซึ่งจะทำให้อาเซียนกลายเป็นภูมิภาคที่มีความยิ่งใหญ่เชิงเศรษฐกิจอันดับ 4 ของโลก

 

มร. ช็อง กล่าวเสริม “อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวโน้มการลงทุนในภูมิภาคนี้จะมีแนวโน้มที่ดี ก็ยังมีปัจจัยอีกหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึง อาทิ ภูมิภาคนี้มีความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและวิธีการดำเนินกิจการธุรกิจ ซึ่งบริษัทที่จะเข้ามาลงทุนและประสบความสำเร็จในภูมิภาคนี้ได้ ต้องศึกษาและเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นอย่างดี” มร. ช็อง กล่าวเสริม

 

“ธนาคารยูโอบี มีความพร้อมที่จะสนับสนุนการขยายธุรกิจของลูกค้า ด้วยเครือข่ายสาขาและองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารของเราที่ประจำในแต่ละประเทศภายในภูมิภาค ตลอดจนกลุ่มพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง อาทิหน่วยงานกลางรัฐบาล องค์กรทางการค้า และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทำให้ธนาคาร สามารถตอบโจทย์บริษัทต่างๆ และสามารถให้บริการที่มากกว่า แค่คำว่า ธนาคาร” มร. ช็อง กล่าว

 

 

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์ โทร . 0-2343-4963