ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร

นักธุรกิจกว่า 200 คนจาก 11 ประเทศ ร่วมงานสัมมนา
“UOB’s Belt and Road Opportunities, Thailand”
 
 
 

 

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) นำโดยนายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดงานสัมมนา “Belt and Road Opportunities, Thailand”ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจถึงโอกาสและบทบาททางธุรกิจของประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนที่เป็นผลจากโครงการ One Belt, One Road อันจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งของความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจในกลุ่มองค์กรจากประเทศจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  โดยได้รับเกียรติจากนายเซี๊ยะ เซียน มู่ เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยและดร.บงกช อนุโรจน์ ที่ปรึกษาด้านการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ร่วมบรรยาย ภายในงานมีพันธมิตรทางธุรกิจ นักธุรกิจจากองค์กรต่างๆ ลูกค้าธนาคารยูโอบี และผู้สนใจเข้าร่วมฟังสัมมนากว่า 200 คน จาก 11 ประเทศ โดยงานสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรงอีสติน แกรนด์ สาทร

งานสัมมนา “Belt and Road Opportunities, Thailand” จัดขึ้นในประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์และประเทศไทย โดหน่วยงานที่ปรึกษาด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Advisory Unit) ธนาคารยูโอบี นับเป็นธนาคารแรกในสิงคโปร์ที่มีหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อให้บริการให้คำปรึกษาทางการเงินและช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าที่ประสงค์จะลงทุนในภูมิภาคหรือระหว่างภูมิภาค และยังได้เปิดหน่วยงานที่ปรึกษาการลงทุนระหว่างประเทศเพิ่มใน 8 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย โดยในไตรมาสแรกของปี 2560 หน่วยงาน FDI Advisory Unit ได้ช่วยสนับสนุนองค์กรธุรกิจในการขยายการลงทุนจากประเทศจีนสู่ประเทศไทย กระตุ้นให้เกิดการลงทุนมูลค่ากว่า 2.7 พันล้านบาท โดยเม็ดเงินลงทุนดังกล่าวเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าร้อยละ 40 ของการลงทุนที่เกิดขึ้นตลอดทั้งปี 2559

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์ โทร . 0-2343-4963