ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร

“หนึ่งชีวิต” ผลงานจิตรกรรมที่สื่อความไม่แน่นอนของชีวิต
ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 ประจำปี 2560
 
 
 
 
 

ธนาคารยูโอบี (ไทย) มอบรางวัลชนะเลิศงานประกวดจิตรกรรมยูโอบี ประจำปี 2560ประเภทศิลปินอาชีพ แก่ นายสุกิจ ชูศรี  อายุ 40 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า “หนึ่งชีวิต” อันสื่อให้เห็นถึงความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตเป็นความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้

ผลงานจิตรกรรมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทศิลปินอาชีพ ของนายสุกิจ ชูศรี เป็นภาพเด็กผู้หญิงแต่งกายร่วมสมัยถือดอกบัวที่โรยรา โดยมีเงากิ่งก้านของต้นโพธิ์พาดผ่าน และรูปเงาของพระพุทธรูปในแววตา ซึ่งสื่อถึงการมองเห็นและเข้าใจความจริงของชีวิต ทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลง มีเบิกบานร่วงโรย มีสุขทุกข์เป็นปกติสามัญ ตรงกับคำสอนในพระพุทธศาสนาที่ว่า รู้เท่าทันชีวิตด้วยสติ จะทำให้เกิดปัญญา

นายสุกิจ ชูศรี พูดถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ว่า  “ผู้คนในสังคมปัจจุบันให้ความสนใจในเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตและการใช้ชีวิตน้อยลง จนจิตวิญญาณเริ่มจางหายไป หลักธรรมคำสอนของพระพุทธคือความหวังที่จะนำชีวิตไปสู่ความสุขและความสงบ ดังนั้นผมจึงคิดย้อนแย้งในมุมที่ต่างกันคือเด็กเยาวชนเป็นความหวังของชีวิต สังคมและความดีงาม ที่จะมาสืบสานสร้างสรรค์ความดีงามของสังคมให้งอกงามต่อไป”

นายสุกิจ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 750,000 บาท และจะเป็นตัวแทนจากประเทศไทยเข้าแข่งขันกับประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ เพื่อชิงรางวัลระดับภูมิภาค UOB Southeast Asian Painting of the Year พร้อมจัดแสดงผลงานที่ หอศิลป์ยูโอบี ณ ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสที่จะได้รับคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก (artist in residence) กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น (Fukuoka  Asian Art Museum) เป็นเวลา 1 เดือน

“ผมรู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ผลงานของผมได้รับการคัดเลือกให้เป็นรางวัลชนะเลิศจากเวทีการประกวดจิตรกรรมยูโอบีในปีนี้ เพราะ เป็นเวทีที่พิเศษมากๆ เปิดกว้างทางความคิดและการแสดงออกโดยไม่จำกัดหัวข้อและเทคนิค  ทั้งยังเป็นเวทีที่ส่งเสริมให้ได้แสดงผลงานในเวทีระดับนานาชาติอีกด้วย  ซึ่งเป็นกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้รังสรรค์ผลงานสร้างความก้าวหน้าให้ศิลปะของประเทศไทยต่อไป” นายสุกิจ กล่าว

สำหรับประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น ผู้ชนะเลิศได้แก่นายกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ  อายุ 24 ปี จากผลงานที่มีชื่อว่า “พระรัตนตรัย” ที่สะท้อนให้เห็นความขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมประเพณีอันเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและความเป็นวัตถุนิยม

นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า “เป้าหมายของการประกวดจิตรกรรมยูโอบี คือการขยายโอกาสของศิลปินไทยที่จะได้แสดงความสามารถและผลงานที่โดดเด่นได้กว้างไกลขึ้นไปสู่ในระดับภูมิภาค”

ตลอด 8 ปีที่ผ่านมาการประกวดจิตรกรรมยูโอบี เป็นเวทีที่ให้ศิลปินอาชีพและสมัครเล่นได้พัฒนาฝีมือและแสดงออกถึงความสามารถไปทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเชื่อว่าความสำเร็จของพวกเขาในวันนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยขับเคลื่อนให้ศิลปินคนอื่นๆ ในสังคมศิลปะของไทยได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆ แบบนี้เช่นเดียวกัน”

คณะกรรมการตัดสินจัดการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2560 ประกอบด้วย อาจารย์อำมฤทธิ์ ชูสุวรรณ คณบดีคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สันติ เล็กสุขุม ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ และ นายฉัตรวิชัย  พรหมทัตตเวที เลขามูลนิธิหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครและกรรมการบริหาร

งานแสดงผลงานของผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2560

งานที่ได้รางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโอบี 2560 จะจัดแสดงที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 17 - 29 ตุลาคม และจัดแสดงที่ธนาคารยูโอบี สำนักงานใหญ่ ถนนสาทร ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2560ผู้สนใจสามารถเข้าชมได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในการประกวดจิตรกรรมยูโอบีประจำปี 2560

รางวัล

ผู้ชนะ

อายุ

ชื่อผลงาน

เงินรางวัล

ประเภทศิลปินอาชีพ

UOB Painting of the Year Award

นายสุกิจ ชูศรี 

40

หนึ่งชีวิต 

750,000 บาท  

เหรียญทอง

นางสาววนาภรณ์ เตี่ยมังกรพันธุ์ 

26

 

ตรวนความคิด 

300,000 บาท  

เหรียญเงิน

นายเกษศักดา วิมลทรง 

 

26

 

เสือพลาสติก 

240,000 บาท  

เหรียญทองแดง

นายสุเทพ เส็นคง 

31

ลมหายใจ ของชีวิต ๑ 

150,000 บาท  

ประเภทศิลปินใหม่หรือสมัครเล่น

Most Promising Artist of the Year Award

นายกัณฑ์อเนก ตรีธารทิพย์เลิศ 

24

พระรัตนตรัย 

90,000 บาท  

เหรียญทอง

นายประเชิญ เหลาฤทธิ์ 

24

ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของกรรมกรภายใต้สังคมทุนนิยม 

75,000 บาท  

เหรียญเงิน

นายกานต์กิตติ์ เปลี่ยนแก้ว 

22

คนไทยให้อภัยรึเปล่า? 

45,000 บาท  

เหรียญทองแดง

นางสาวชลนัฐฐา แก้วกนก 

25

คำพ่อสอน 

30,000 บาท  

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์ โทร . 0-2343-4963