ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของคนไทยยังคงเน้นที่การใช้จ่ายสำหรับครอบครัวและอาหาร

แม้งบการใช้จ่ายโดยรวมลดลง
 

ผลสำรวจของธนาคารยูโอบี (ไทย)  ด้านการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีนพบว่าชาวไทยที่ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้มีงบใช้จ่ายรวมที่ลดลง แต่จะให้ความสำคัญสูงสุดกับการใช้จ่ายสำหรับครอบครัวและอาหาร

 

การสำรวจพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีงบใช้จ่ายเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนโดยเฉลี่ยลดลงร้อยละ 21 จากเทศกาลตรุษจีนปีที่แล้ว โดยจะปรับลดงบใช้จ่ายมากที่สุดสำหรับการท่องเที่ยว และการชอปปิ้งที่อัตราร้อยละ 35 และ 45 ตามลำดับ ในขณะที่งบใช้จ่ายด้านอาหารและการให้ซองอั่งเปามีการปรับลดลงเพียงร้อยละ 6 และ ร้อยละ 13 ตามลำดับ

 

ชาวไทยที่จะเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนจะใช้งบประมาณจำนวน 7,000 บาทหรือร้อยละ 23 ของจำนวนทั้งหมดที่ 29,400 บาทเพื่อรักษาประเพณีของการมอบซองอั่งเปาให้ครอบครัวและเพื่อนฝูง ผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าบิดา มารดาของตัวเอง และบิดา มารดาของคู่สมรสจะได้รับเงินอั่งเปาโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนสูงสุดที่  5,450 บาทและ 3,700 บาทตามลำดับ นอกจากนั้นยังจะใช้จ่ายเงินโดยเฉลี่ยเป็นจำนวน 5,300 บาทสำหรับอาหาร ซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งเพื่อการรับประทานอาหารเย็นร่วมกับสมาชิกในครอบครัว

 

นายมานพ อุดมเกิดมงคล นักเศรษฐศาสตร์ธนาคารยูโอบี (ไทย) กล่าวว่า ค่าของชีพที่ปรับสูงขึ้นเป็นสาเหตุที้ทำให้ชาวไทยมีงบประมาณน้อยลงเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนในปีนี้
“เทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สมาชิกในครอบครัวของชาวไทยได้มารวมตัวกันและทำให้ความสัมพันธ์ให้เข้มแข็งขึ้น ผ่านการกินอาหารเย็นร่วมกันและการมอบซองอั่งเปา นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ประเพณีเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนนี้ยังคงได้รับความสำคัญไม่ว่าเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงใด” นายมานพกล่าว

 

นอกจากนี้การสำรวจยังพบว่า ร้อยละ 70 ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้รับซองอั่งเปาจะฝากเงินที่ได้รับ ร้อยละ 30 จะนำเงินไปลงทุน ร้อยละ 40 จะนำเงินไปใช้ และร้อยละ 17 จะนำเงินไปชำระหนี้สิน

 

ธนาคารยูโอบีมอบซองอั่งเปาแก่ลูกค้าเพื่อร่วมฉลองเทศกาลตรุษจีน

 

เพื่อต้อนรับการมาถึงของปีระกา ธนาคารยูโอบีออกแบบซองอั่งเปาให้สื่อถึงความมั่นใจและความกล้าหาญของไก่ซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของสัตว์ประจำนักกษัตรใหม่นี้ โดยออกแบบไก่ทั้ง 6 ตัวด้วยรูปทรงเรขาคณิตและสีรุ้งเพื่อดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชน สีแดงเป็นสีที่สื่อถึงคำอวยพรให้ผู้รับพบกับความสุขและความสำเร็จ ลวดลายอักษรจีนบนซองหมายถึงการมีโชคลาภ ซองมีความยาว 168  มม. และกว้าง 88 มม.  ทั้งนี้เลข 8 เป็นเลขมงคลตามประเพณีจีน และผลิตจากกระดาษที่ได้รับการรองรับถึงมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ลูกค้าสามารถรับซองอั่งเปาได้ที่ทุกสาขาของธนาคาร

 

 

วันที่ 27 มกราคม 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ปริษฐา ยุทธมานพ โทร. 0-2343-4965