ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร

ยูโอบี เปิดสาขาใหม่ที่คุนหมิง หนุนบริษัทในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของจีน
ขยายการลงทุน สู่ฮ่องกงและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
 
 
 
 

ธนาคารยูโอบี (ประเทศจีน) เปิดสาขาใหม่ที่เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาขาที่ 17 ที่เปิดในประเทศจีนและเป็นสาขาที่ 3 ในภูมิภาคจีนตะวันตก โดยสาขาใหม่ที่เมืองคุนหมิงแห่งนี้จะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญในการเชื่อมโยงลูกค้าในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของจีนให้สามารถขยายการลงทุนทางธุรกิจไปสู่ฮ่องกงและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้  

นายปีเตอร์ ฟู กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี (ประเทศจีน) กล่าวว่า “ยูโอบี ได้สร้างเครือข่ายสาขาธนาคารในประเทศจีนมาเป็นเวลากว่าสิบปี ขณะที่เราได้ให้การสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่างๆ ในภูมิภาคจีนตะวันตกเพิ่มมากขึ้น ธนาคารเชื่อว่า ยูโอบี สาขาคุนหมิงจะส่งเสริมการดำเนินธุรกิจของเราในเขตเมืองเฉิงตูและเขตเมืองฉงชิ่ง โดยสาขาใหม่นี้จะเน้นให้การสนับสนุนองค์กรธุรกิจในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่มีแผนในการขยายธุรกิจข้ามเขตแดน ด้วยบริการสินเชื่อธุกิจและให้คำแนะนำด้านการเงินอื่นๆ เช่น โครงการการบริหารเงินสด การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริการสินเชื่อเครือข่ายธุรกิจการค้า รวมถึงการจัดหาเงินทุน”

มณฑลยูนนาน นับเป็นจุดยุทธศาสตร์ของโครงการ One Belt One Road ของจีน ที่มีประวัติศาสตร์การค้าและการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงทุนที่ไหลเข้ามาจากฮ่องกงและประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในครี่งปีแรกของปี 2560 เงินลงทุนการค้าที่เกิดขึ้นระหว่างมณฑลยูนนานและภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่า 39.84 พันล้านหยวน (193.35 พันล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 63.1 ของปริมาณการค้ารวมทั้งหมดในมณฑลยูนนาน

ภาคการค้าที่สำคัญในการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุน ได้แก่ พลังงาน การเกษตร การทำเหมือง การขนส่งและโลจิสติก และเพื่อช่วยให้การทำธุรกิจข้ามพรมแดนประสบความสำเร็จ ธนาคารยูโอบี (ประเทศจีน) ได้จัดทีมเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อให้บริษัทและองค์กรธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมหลักขับเคลื่อนไปได้อย่างเติบโต

นางคริสตีน อิพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคาร ยูโอบี เกรธเธอร์ ไชน่า กล่าวว่า ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของฮ่องกงที่จะเป็นฐานหลักสำคัญสำหรับบริษัทจากมณฑลยูนนานให้สามารถขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศได้

“นอกจาก ฮ่องกงจะเป็นแหล่งที่มาของการลงทุนจากต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในมณฑลยูนนานแล้ว ฮ่องกงยังเป็นตัวเชื่อมและผลักดันสำคัญสำหรับบริษัทท้องถิ่นที่อยากจะขยายการลงทุนไปในภูมิภาคและเติบโตไปในระดับโลกอีกด้วย ด้วยการเพิ่มสาขายูโอบีที่คุนหมิงในเครือข่ายระดับภูมิภาคของเรา ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อลูกค้าของเราจากฝั่งตะวันตกของเฉียงใต้ของจีนเข้ากับการบริการและให้คำปรึกษาทางการเงินรวมถึงการลงทุนข้ามเขตแดนที่มีอยู่ในประเทศจีนและทั่วภูมิภาคเอเชีย”

นอกจากนี้ธนาคารยูโอบี สาขาคุนหมิงมีแผนจะให้บริการหักบัญชีโดยตรงระหว่างสกุลเงินหยวนและเงินบาท เพื่อช่วยให้ธุรกิจลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงด้านต้นทุนการค้าข้ามพรมแดน

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
นิดา ภู่วนิชย์ โทร . 0-2343-4963