ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร

ยูโอบีคว้ารางวัลระดับโลก Most Innovative Wealth Management Bank สะท้อนมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

ธนาคารยูโอบี (ไทย) รับรางวัล Most Innovative Wealth Management Bank in Thailand จาก มร.สุนิล แบธ ผู้อำนวยการนิตยสาร International Finance Magazine ซึ่งเป็นนิตยสารทางการเงินชั้นนำระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่ ณ กรุงลอนดอน

รางวัลที่ได้รับสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของธนาคารยูโอบีในการดำเนินธุรกิจ มีความเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างถ่องแท้ จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ในการช่วยบริหารความมั่งคั่งให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งลูกค้ากลุ่มพริวิเลจ แบงก์กิ้งและกลุ่มเวลท์ แบงกิ้งอีกด้วย

บุคคลในภาพ
มิสเตอร์เดวิด ไล ผู้อำนวยการอาวุโส Brand Activation, UOB Group Brand

 

วันที่ 26 มกราคม 2561
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
ญาดา ศรีสัมมาชีพ โทร . 0-2343-4966