เรียนลูกค้าผู้ทรงเกียรติ

ธนาคารตระหนักถึงประสบการณ์ที่ลูกค้าหลายท่านได้รับหลังการโอนย้ายบัญชี เกี่ยวกับความไม่สะดวกในการรับบริการจากศูนย์บริการลูกค้าของธนาคาร (UOB Contact Centre) ปัญหาในการใช้งานแอป UOB TMRW ช่องทางการชำระเงิน หรือการเรียกดูใบแจ้งยอดบัญชีก่อนการโอนย้าย

ธนาคารขอออภัยลูกค้าทุกท่านเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น ถึงแม้ธนาคารได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าเป็นสามเท่า แต่ช่องทางบริการที่เตรียมไว้ไม่สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ธนาคารขอให้ท่านมั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนทุ่มเทที่จะพัฒนาบริการให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสิ่งที่ได้ทำเพิ่มเติม อาทิ

  • เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำการใช้งานแอป UOB TMRW ที่สาขา และเพิ่มจุดบริการในห้างสรรพสินค้า
  • ขยายเวลาทำการของสาขาบางแห่ง เพื่อให้บริการลูกค้าได้ทั่วถึง
  • จัดตั้งทีมงานเฉพาะกิจเพิ่มเติม สำหรับช่องทางการติดต่อผ่านอีเมล แชตบอต และโซเชียลมีเดีย
  • เสริมกำลังด้านเทคโนโลยีและบุคลากรที่ศูนย์บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  • ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการสร้างคิวอาร์โค้ดสำหรับชำระเงิน และการขอใบแจ้งยอดบัญชีเดือนล่าสุด ผ่านเว็บไซต์ธนาคารและ UOB LINE Official Account


ธนาคารมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเร่งด่วน และจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความคืบหน้าต่างๆ ขอขอบพระคุณสำหรับโอกาสที่ท่านมอบให้กับธนาคารในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับท่านอีกครั้ง


ด้วยความเคารพอย่างสูง

 

วีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ Retail and Brand

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

ยุทธชัย เตยะราชกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บุคคลธนกิจ

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย