การแจ้งเตือนสำคัญ
กรุณาดำเนินการปรับปรุงข้อมูลติดต่อของท่านทันที


เรียน ลูกค้าผู้ทรงเกียรติ

ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับความสะดวกสบายและเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์และการบริการที่ธนาคารมอบให้ท่านเสมอมา

หากท่านได้รับอีเมลหรือ SMS ที่ร้องขอให้ท่านปรับปรุงข้อมูลติดต่อของท่านให้เป็นปัจจุบัน เนื่องจากระบบบันทึกข้อมูลตรวจสอบและพบว่า ข้อมูลติดต่อของท่านที่มีอยู่กับธนาคารยูโอบีและธนาคารซิตี้แบงก์มีข้อมูลแตกต่างกัน อาทิ

  1. เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ/หรือ
  2. อีเมล และ/หรือ

ในการนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าภายหลังจากขั้นตอนการโอนย้ายธุรกิจ ท่านจะได้รับประสบการณ์ในการทำธุรกรรมทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงเรียนมาเพื่อขอความกรุณาให้ท่านปรับปรุงข้อมูลติดต่อของท่านให้เป็นปัจจุบัน

ธนาคารใคร่ขอความร่วมมือจากท่านให้ดำเนินการโดยทันที เพื่อให้การบริการดังต่อไปนี้ เป็นไปอย่างราบรื่นและครบถ้วน

  1. ความต่อเนื่องในการทำธุรกรรมทางบัญชีของท่าน
  2. การตรวจสอบประวัติการทำธุรกรรม
  3. การเรียกดูบัญชีที่ท่านถือครองทั้งหมดในคราวเดียว
  4. การรับการแจ้งเตือนการทำธุรกรรม และความขัดข้องที่อาจเกิดในระบบ
  5. การรับข่าวสารและสิทธิประโยชน์ล่าสุด

กรุณารอรับสายสนทนาจากคอลเซนเตอร์ของเรา หมายเลข 1588 หรือหากท่านต้องทำการอัปเดตข้อมูลทันที ท่านสามารถโทรมาที่ 1588

ทั้งนี้ ธนาคารขอแจ้งเตือนว่า ธนาคารได้ยกเลิกการส่ง SMS และอีเมลแนบลิงก์ ยกเว้นกรณีลูกค้าร้องขอด้วยตนเองผ่านช่องทางของธนาคารเท่านั้น หากท่านได้รับการสื่อสารผ่าน SMS และอีเมลโดยมีการแนบลิงก์ ให้สงสัยว่าเป็นข้อความหลอกลวง แจ้งเหตุได้ที่ Fraud Hotline โทร 0-2344-9555

ขอบคุณที่เลือกเราให้เป็นพันธมิตรทางการเงินของท่าน และหวังว่าจะได้ดูแลท่านต่อไปด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ

 

ขอแสดงความนับถือ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเรา: บริการช่วยเหลือลูกค้ายูโอบี และรายละเอียดการติดต่อ

ไอคอนศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี

ไอคอนติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ไอคอนตำแหน่งของยูโอบี

ที่ตั้งสาขาและตู้เอทีเอ็มยูโอบี