ยูโอบี เดบิต PAUL FRANK

 • สะดวกทุกที่ หมดกังวลเรื่องค่าธรรมเนียม ด้วยบัตรยูโอบีเดบิต PAUL FRANK

  • ถอนเงินตู้ไหนก็ได้

  • สอบถามยอดตู้ไหนก็ได้

  • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ได้

สิทธิประโยชน์

สิทธิประโยชน์

ค่าธรรมเนียม

บัตรยูโอบี เดบิต PAUL FRANK (Green/Pink)

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินผ่านตู้ ATM ทุกธนาคาร

ยกเว้นค่าธรรมเนียม*

ค่าธรรมเนียมการสอบถามยอดเงินผ่านตู้ ATM ทุกธนาคาร

ยกเว้นค่าธรรมเนียม*

คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet)

คู่มือนำเสนอการขาย (Sales Sheet) สำหรับบัตรยูโอบี เดบิต PAUL FRANK

* เฉพาะตู้ ATM ที่มีสัญลักษณ์ PromptCard

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียม เบิกถอนเงินสด / สอบถามยอดเงิน ได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบีที่อยู่ในประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • เบิกถอนเงินสดที่สูงสุดถึงวันละ 100,000 บาท
 • สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร PromptCard / MasterCard หรือผ่านร้านค้าออนไลน์ได้ วงเงินรวมสูงสุด 100,000 บาทต่อวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • มีบัญชีออมทรัพย์ PAUL FRANK กับธนาคารยูโอบี

เงื่อนไขการสมัคร

เงื่อนไขการสมัคร

สูงสุดลายละ 1 ท่าน ต่อ 1ใบ

เอกสารประกอบการสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

อัตราค่าธรรมเนียม

อัตราค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการขอมีบัตรครั้งแรก 275 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการบริการรายปี 300 บาท
 • ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่ทดแทนบัตรเดิม 150 บาท/ครั้ง

อัตราค่าธรรมเนียม UOB ATM Regional Switch

UOB ATM Regional Switch

บริการตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย

 • ผู้ถือบัตรเดบิต ยูโอบี ประเทศไทย สามารถเบิกถอนเงินสด สอบถามยอดเงินระหว่างประเทศ ได้จากตู้เอทีเอ็มของธนาคารยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
 • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการทำรายการ

 

การเปิดเผยค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

การเปิดเผยค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

ในกรณีที่มีการใช้บัตรเดบิตชำระค่าสินค้าบริการและ/ หรือเบิกถอนเงินสดเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) ถูกเรียกเก็บจากบริษัทบัตรเครดิตแต่ละรายที่ ธนาคารฯ เป็นสมาชิกอยู่ ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายดังกล่าวกับธนาคารฯ ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามวันและเวลาที่ธนาคารฯถูกเรียกเก็บจริง ทั้งนี้ในกรณีที่ยอดค่าใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศดังกล่าวไม่ใช่เป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ บริษัทบัตรเครดิตที่ธนาคารฯเป็นสมาชิกอยู่ อาจจะทำการแปลงค่าเงินดังกล่าวเป็นสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐก่อนที่จะทำการแปลงยอดดังกล่าวเป็นสกุลเงินบาท เพื่อเรียกเก็บกับธนาคารฯ
ผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อใช้ในการอ้างอิงเบื้องต้นได้จาก:

 • กรณีบัตร MasterCard 
  (https://www.mastercard.us/en-us/consumers/get-support/convert-currency.html)
 • กรณีบัตร VISA
  (http://corporate.visa.com/pd/ consumer_services/ consumer_ex_rates.jsp)

นอกจากนี้ ธนาคารฯ จะคิดค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวในอัตราไม่เกินร้อยละ 2.5 จากยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการแปลงสกุลเงินดังกล่าวข้างต้น