บัญชีออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์

 • เงินฝากนี้ได้รับการคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

ลักษณะบัญชี

 • ฟรี! ประกันคุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 10 ล้านบาท หรือ 10 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชี ก่อนวันประสบอุบัติเหตุ
 • รับความคุ้มครองอุบัติเหตุตลอด 24 ชม. ทุกที่ ทั่วโลก ความคุ้มครองรวมถึงการถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย อันเป็นผลให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพถาวร (อ.บ. 2)
 • รับดอกเบี้ยสูงกว่าออมทรัพย์ปกติ
 • รับดอกเบี้ยทุกเดือน
 • เบิกถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

สิทธิพิเศษ

 • ผู้เปิดบัญชีจะได้รับการชดใช้เป็น 10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุหรือสูงสุด 10,000,000 บาทต่อคน
 • ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลตลอด 24 ชั่งโมง ทั่วโลก เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากการบาดเจ็บทางร่างกาย โดยอุบัติเหตุ ทำให้เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.2)
 • วงเงินคุ้มครองสูงสุด อาจถูกเฉลี่ยค่าสินไหมทดแทนให้ลดลงตามสัดส่วน ในกรณีที่มีผู้ฝากหลายรายเกิดอุบัติเหตุในคราวเดียวกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากจำกัดความรับผิดสูงสุดต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 200 ล้านบาท

  หมายเหตุ : กรณีผู้ฝากเงิน มีอายุน้อยกว่า 15 ปี หรือมากกว่า 70 ปี ณ วันที่เปิดบัญชี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง

 • ความคุ้มครองไม่รวมค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และเงื่อนไขอื่นที่ระบุไว้ตามกรมธรรม์
 • รับดอกเบี้ยรายเดือน โดยธนาคารจะคำนวณดอกเบี้ยเป็นรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยรวมให้ลูกค้าเดือนละหนึ่งครั้ง
 • ฝาก – ถอนเงินได้ไม่จำกัดจำนวนเงินและจำนวนครั้งผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารทุกสาขา
 • สามารถต่อสมุดเงินฝากได้ในทุกสาขาของธนาคารยูโอบี
 • สามารถถอนเงินผ่านบัตร ATM ได้สูงสุดวันละ 40,000 บาท (จันทร์-ศุกร์) หรือ 80,000 บาทในวันหยุด (เสาร์/อาทิตย์)
 • สามารถชำระค่าสินค้า และบริการได้ในวงเงินสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อวัน (รวมเงินสดจากการเบิกถอนจากตู้ ATM)
 • ได้รับยกเว้นภาษี สำหรับดอกเบี้ยรับไม่เกิน 20,000 บาท ต่อปี
 • UOB Personal Internet Banking : บริการธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ต 24 ชั่วโมง
 • การใช้บริการอื่น ๆ เหมือนบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป เช่น สามารถใช้บัตร ATM หรือ UOB Visa Debit / การโอนเงินระหว่างบัญชี / การหักชำระค่าบริการต่างๆ
 • ทำรายการได้ทุกสาขา ของธนาคาร ยูโอบี
 • ใช้เป็นบัญชีเพื่อตัดชำระค่าสาธารณูปโภคได้

 

รายละเอียดข้อตกลงความคุ้มครอง สำหรับบัญชี ออมทรัพย์ ยูโอบี ดีไฟน์ เริ่มใช้ 9 พ.ค. 57 >>

เงื่อนไข

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือ ในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • บุคคลทั่วไป : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ค่าธรรมเนียม

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบัญชีตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป และมียอดเงินคงเหลือ ในบัญชีน้อยกว่า 5,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม 100 บาทต่อเดือน ต่อ 1 บัญชี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป