โปรโมชั่น ส่วนลดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และการเดินทาง

 • Big Campaign q4Big Campaign q4
 • เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
  ครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป

  (จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่ปั๊มคาลเท็กซ์ไม่เกิน 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน)
  ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS ใหม่เพื่อเข้าร่วมรายการตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62

  เงื่อนไขตามธนคารกำหนด
  1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62

  รายละเอียด
 

สมัครบัตรเครดิตยูโอบี

สมัครบัตร