โปรโมชั่น ส่วนลดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว และการเดินทาง

 • Big Campaign q3Big Campaign q3

  บัตรเครดิตยูโอบี ให้เหนือชั้น
  ช้อป กิน เที่ยว
  รับคะแนนสะสมอัตราพิเศษ

  เมื่อมียอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทในประเทศสะสมต่อเดือนตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป
  ในหมวดแฟชั่น/ห้างสรรพสินค้า หมวดร้านอาหาร หรือหมวดท่องเที่ยว

  (คะแนนสะสมอัตราพิเศษคำนวณให้สำหรับยอดใช้จ่ายรวมไม่เกิน 50,000 บาท/ลูกค้า/เดือน)
  1 ก.ค. - 30 ก.ย. 62

  รายละเอียด
 • Caltex - DoveCaltex - Dove
 • เมื่อเติมน้ำมันคาลเท็กซ์
  ครบทุก 800 บาท/เซลส์สลิป

  (จำกัดยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืนที่ปั๊มคาลเท็กซ์ไม่เกิน 3,200 บาท/ลูกค้า/เดือน)
  ผู้ถือบัตรต้องลงทะเบียน SMS ใหม่เพื่อเข้าร่วมรายการตั้งแต่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62

  เงื่อนไขตามธนคารกำหนด
  1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 62

  รายละเอียด
 • รับเครดิตเงินคืน15%*
  กินเท่าไหร่ใช้คะแนนสะสมเท่านั้นทุกร้านอาหาร

  (ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรม)
  จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 3,000 คะแนน/ลูกค้า/เดือน

  *เงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด
  1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 62

  รายละเอียด