ใช้บัตรเดบิต ยูโอบี ลุ้นรับเงินล้าน ทุกเดือน ตลอดปี

ใช้บัตรเดบิต ยูโอบี ลุ้นรับเงินล้าน ทุกเดือน ตลอดปี

ตั้งแต่ 1 พ.ค. 60 - 30 เม.ย. 61

สมัครเลยวันนี้ ที่ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา ทั้ง บัตรเดบิต ยูโอบี อันลิมิต พลัส/บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต/ บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต

  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 100 บาท
  • ฟรี ! ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด ตู้ไหนก็ได้ ทั่วไทย
  • ใช้ง่าย สะดวก ปลอดภัย ณ ร้านค้าทั่วประเทศ

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมสำหรับ บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต/ บัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ เอ็กซ์ตร้า อันลิมิต

  • คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ สูงสุดถึง 1 ล้านบาท
  • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 30,000 บาท/อุบัติเหตุ
ศึกษารายละเอียดโครงการแจกโชคจากการใช้บัตรเดบิตและเงื่อนไข
 

หมายเหตุ :

  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อโดยตรงจากธนาคาร
  • หากผู้ใช้บัตรไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ผู้ใช้บัตรสามารถแจ้งได้ที่ธนาคารผู้ออกบัตร เพื่อให้ตัดชื่อออก หากมิได้แจ้งถือว่าสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว และหากภายหลังมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ ก็สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ธนาคารผู้ออกบัตรเพื่อส่งชื่อเข้าสู่ระบบได้ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • ในแต่ละเดือนผู้ใช้บัตร 1 ราย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัล (หากได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล จะได้รางวัลที่สูงกว่าเพียงรางวัลเดียว) ทั้งนี้ หากตรวจพบภายหลังว่า ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลมีการทุจริต จะถือว่า หมดสิทธิ์ได้รับรางวัล
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.epayment.go.th
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด