สมัครสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking

 1. ลูกค้าที่สมัครสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking กับธนาคารตั้งแต่ 11 ต.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64 และเข้าเงื่อนไขที่กำหนด สามารถเลือกรับของกำนัลอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
  • Starbucks e-coupon มูลค่า 500 บาท หรือ
  • “21 วิดีโอ” คลาสออกกำลังกายออนไลน์พร้อมลูกบอล 21-Day Online Barre Classes (VDO) with Exercise Ball by Physique 57 Bangkok มูลค่า 1,350 บาท
  • Grab Food e-Voucher มูลค่า 500 บาท
   โดยลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ดังนี้
   1.1 มียอดบัญชีเงินฝากและ/หรือเงินลงทุนกองทุนรวมกับธนาคารในวันสมัครสมาชิกมูลค่ารวมกันตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และคงยอดรวมดังกล่าวติดต่อกัน 3 เดือนปฏิทินนับจากเดือนที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่ UOB Wealth Banking
   1.2 ลูกค้าต้องมีบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบี กับธนาคารยูโอบี หรือเปิดบัญชีหน่วยลงทุนบลจ.ยูโอบีกับธนาคารยูโอบี ในวันที่สมัครสมาชิกหรือ ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Wealth Banking จากธนาคาร
   1.3 ลูกค้าต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก Line UOB Wealth Banking ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Wealth Banking จากธนาคาร
 1. จำกัดการรับของกำนัล 1 สิทธิ์ ต่อสมาชิก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 2. ลูกค้าจะต้องทำการเลือกของกำนัลโดยกดที่ภาพโฆษณา (Banner) ที่ปรากฏใน Line UOB Wealth Banking แล้วกรอกแบบฟอร์มเพื่อเลือกของกำนัลภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ SMS ยืนยันการเป็นสมาชิก UOB Wealth Banking จากธนาคาร เมื่อลูกค้าส่งแบบฟอร์มแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการเลือกของกำนัลได้ กรณีที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มเลือกของกำนัลซ้ำ ธนาคารจะยึดการส่งแบบฟอร์มครั้งแรกเป็นหลัก
 3. กรณีลูกค้าเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ และรายการส่งเสริมการขายรายการอื่นๆ ในห้วงเวลาเดียวกัน ธนาคารจำกัดการรับของกำนัลรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 0.2% ของมูลค่าการลงทุนของผู้ซื้อแต่ละราย
 4. กรณีลูกค้าฝากเงิน 2 ล้านบาท มูลค่าของกำนัล เทียบเท่า ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 0.05 ต่อปี
 5. กรณีบัญชีร่วม ธนาคารจะนำยอดเงินในบัญชีร่วมหารด้วยจำนวนผู้ถือบัญชีร่วมก่อน แล้วนำยอดเงินส่วนของผู้ถือบัญชีหลักรวมกับยอดเงินในบัญชีส่วนตัวของผู้ถือบัญชีหลัก หากเข้าเงื่อนไขตามข้อ 1.1 , 1.2 และ 1.3 ธนาคารจะมอบของกำนัลให้กับผู้ถือบัญชีหลัก
 6. กรณีที่ลูกค้าเลือกของกำนัลเป็น Starbucks e-coupon มูลค่า 500 บาท หรือ Grab Food e-Voucher มูลค่า 500 บาท ธนาคารจะส่ง e-coupon หรือ e-Voucher ทาง UOB Wealth Banking Line Official ภายใต้หัวข้อ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “My Coupon” ภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนปฏิทินที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Wealth Banking Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร
 7. กรณีที่ลูกค้าเลือกของกำนัล “21 วิดีโอ” คลาสออกกำลังกายออนไลน์พร้อมลูกบอล 21-Day Online Barre Classes(VOD)with Exercise Ball by Physique57 Bangkok  ธนาคารจะส่งโค้ดเพื่อใช้ในการรับสิทธิ์ ทางUOB Wealth Banking Line Official ภายใต้หัวข้อ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” เลือกเมนู “My Coupon” ภายใน 60 วันนับจากวันครบกำหนด 3 เดือนปฏิทินที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Wealth Banking Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร
  • 8.1 แจ้งโค้ดที่ได้รับจากธนาคารเพื่อรับสิทธิ์ผ่านช่องทางไลน์ Line ID: @physique57 และแจ้งที่อยู่ในการรับของกำนัล
  • 8.2 คลาสออกกำลังกายออนไลน์ แบ่งคลาสออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Barre Beginner ,  All Level  และ Cardio Focus ลูกค้าสามารถเลือกรับได้ 1 ระดับ โดยเมื่อได้รับสินค้าแล้ว ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนระดับของคลาสได้
  • 8.3 สามารถเลือกรับ ได้ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ โดยอุปกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจาก Exercise Ball จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
  • 8.4 จัดส่งโดย SCG Express กรณีแจ้งที่อยู่ผิดหรือไม่ครบถ้วน และต้องดำเนินการจัดส่งใหม่ มีค่าจัดส่งเพิ่มเติมเป็นจำนวนเงิน 100 บาท
  • 8.5 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ไลน์  Line ID: @physique57 หรือ https://www.physique57bangkok.com
 8. เงื่อนไขและการเปลี่ยนแปลงในเงื่อนไขต่างๆของการใช้สิทธิของกำนัลเป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ให้บริการกำหนด
 9. ธนาคารยูโอบีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของร้านค้า/ผู้ให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ให้บริการโดยตรง
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการ UOB Wealth Banking โทร. 02-285-1558