UOB Wealth Banking Privilege Collection

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป สมาชิก UOB Wealth Banking สามารถกดรับสิทธิพิเศษผ่าน UOB Wealth Banking Line Official
เลือกเมนู “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” ท่านสามารถกดเพิ่มเพื่อนที่ Line ID @uobwb 
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ 02 285 1558

  • สำหรับลูกค้าที่มีสถานะเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่มียอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม กับธนาคารยูโอบี มูลค่ารวมกัน เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง ตามเงื่อนไขที่กำหนด  จนถึงวันกดรับสิทธิ์
  • กรณีบัญชีเงินฝาก และ/หรือ บัญชีกองทุนที่เป็นบัญชีร่วม ธนาคารจะนับยอดเงินฝาก เงินลงทุน และ/หรือ กองทุนรวม ให้กับเจ้าของบัญชีหลักเท่านั้น
  • สำหรับลูกค้าที่สมัครเป็นสมาชิกยูโอบี เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ซื้อประกันชีวิต และ/หรือ ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked ผ่านธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับสิทธิ์เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ซื้อกรมธรรม์
  • ตรวจสอบสิทธิพิเศษรายเดือนผ่าน UOB Wealth Banking Line Official ที่ “สิทธิพิเศษลูกค้า Privilege Collection” และ เลือกเมนู “Privilege” โดยสมาชิกต้องเพิ่มเพื่อน UOB Wealth Banking Line Official ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับธนาคาร กรณีมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพม์มือถือ ท่านจะสามารถใช้หมายเลขใหม่ในการลงทะเบียนได้ภายใน 45 วัน นับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงกับธนาคาร
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการอาจแตกต่างกัน หรืออาจต้องใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต UOB Privi Miles Wealth Banking โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษแต่ละรายการก่อนกดรับสิทธิ์
  • สิทธิพิเศษต่างๆอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยธนาคารจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
  • ระยะเวลารายการ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 64
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ 0 2285 1558