สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและใหญ่

เงินกู้ระยะสั้น
เงินกู้ระยะยาว
ติดต่อ

เงินกู้ระยะสั้น

ประเภทเงินกู้ระยะสั้นสกุลเงินบาท

 • เงินกู้เบิกเงินบัญชี
 • การรับซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน
 • สินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศสำหรับผู้นำเข้าและผู้ส่งออก
 • สินเชื่อพิเศษสำหรับความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

  นอกจากนี้ธนาคารสามารถให้บริการสินเชื่อประเภทพิเศษสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs Loan)

เงินกู้ระยะสั้นสกุลเงินต่างประเทศ

 • ธนาคารสามารถให้การสนับสนุนทางการเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศต่างๆได้ อาทิเช่น USD JPY EURO และสกุลเงินต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆ

เงินกู้ระยะยาว

ประเภทเงินกู้ระยะยาว

 • เงินกู้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • เงินกู้สกุลเงินบาท อัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศของธนาคาร
 • เงินกู้สกุลเงินต่างประเทศที่สำคัญต่างๆ

  นอกจากนี้ ธนาคารสามารถให้บริการอัตราดอกเบี้ยแบบผสม ระหว่างอัตราคงที่และลอยตัว ตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย

เงินกู้ร่วมหลายสถาบัน (Syndicate Loan)

 • ธนาคารสามารถร่วมให้การสนับสนุนในวงเงินกู้ร่วมหลายสถาบัน (Syndicate Loan) โดยธนาคารสามารถเป็นผู้จัดสรร เงินกู้ และ/หรือ ผู้ให้กู้ร่วม

ติดต่อ

ศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารยูโอบี 0-2285-1555