highlight_off
ตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อ ลงทะเบียน

ยูโอบี บิสมันนี่

สินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี


สินเชื่อเพื่อขยายกิจการ หรือเสริมสภาพคล่อง โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ช่วยให้ธุรกิจไม่สะดุด ประสบความสำเร็จได้ตรงใจคุณวงเงินสูงถึง 5 ล้านบาท
ไม่ต้องใช้
หลักทรัพย์ ค้ำประกัน*
ผ่อนชำระยาวนานถึง
4 ปี
+
สิทธิประโยชน์
+
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ SME
+
เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาในการขอสินเชื่อ
ช่องทางการติดต่อขอสินเชื่อ SME / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs 26 แห่งทั่วประเทศ
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
Biz Call Center โทร. 0-2343-3555
ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2285-1555


หมายเหตุ

* ค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
  • ผลการอนุมัติขั้นสุดท้ายขึ้นอยู่กับผลการประเมินหลักประกันและธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อของธนาคารฯ

สนใจสมัครหรือปรึกษาสินเชื่อธุรกิจ ลงทะเบียน

บริการสินเชื่อธุรกิจ SME อื่นๆ