มุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนของธนาคารยูโอบี

พัฒนาการของเศรษฐกิจและการลงทุนโลกล่าสุด

มุมมองธนาคารยูโอบีในเรื่องอัตราดอกเบี้ยติดลบและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น


คุณซู แอน ลี
นักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารยูโอบี

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนหรือพูดคุยกับเจ้าหน้าที่การตลาด