ขั้นตอนการชำระเงินค่าบัตรเครดิตยูโอบี ด้วยเงินสดที่เครื่อง CDM (ไม่ใช้บัตรทำรายการ)


1. เลือกรายการ ชำระค่าสินค้าและบริการด้วยเงินสด
   
2. เลือกรายการ ชำระค่าบัตรเครดิตยูโอบีด้วยเงินสด


 
3.ใส่หมายเลขบัตรเครดิตยูโอบี จำนวน 16 หลัก

 
4. ตรวจสอบ และยืนยันชื่อเจ้าของบัตร

 
5. นำเงินสดจำนวนที่ต้องการชำระ ใส่ในเครื่องรับฝากเงิน
(โดยเครื่องจะรับธนบัตรชนิด 100, 500 และ 1,000 เท่านั้น รวมกันครั้งละไม่เกิน 100 ฉบับ)

 
6. ตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันจำนวนเงิน หลังจากที่เครื่องตรวจนับเสร็จแล้ว

 
7. ยืนยันการทำรายการชำระเงิน และรับสลิป รายการเสร็จสมบูรณ์