กลุ่มธนาคารยูโอบี จัดกิจกรรมเดิน
/วิ่งการกุศล(UOB Heartbeat)
พร้อมกัน  5 ประเทศ ระดมเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้


นายสตีเว่น เงียว สวีกวน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาสินเชื่อและบริหารความเสี่ยง และนายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)  ร่วมเป็นประธานเปิดงานพร้อมร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศล UOB Heartbeat Run/Walk”  ซึ่งจัดพร้อมกัน 5 ประเทศประกอบด้วย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย จีนและไทย  โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 8,000 คน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการระดมเงินจากการบริจาคของพนักงานและธนาคาร เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรที่สนับสนุนศิลปะเด็กและเยาวชนต่อไป โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ สามารถระดมทุนได้สูงถึง 660,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือ คิดเป็นเงินจำนวน 16,500,000 บาท


วันที่ 3 มิถุนายน 2556
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สายงานบริหารสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว โทร. 0-2343-4965
หรือ ชลฤทัย ดาวเงิน โทร. 0-2343-4913