ธนาคารยูโอบีได้รับรางวัล Best Financial Institutions Bank In Thailand
คุณพิพัฒน์ อัสสมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ Transaction Banking ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ยินดีกับรางวัล Best Financial Institutions Bank In Thailand ในโอกาสที่ธนาคารได้รับรางวัล จาก The Asset นิตยสารชั้นนำแห่งเอเชียในโครงการ The Asset Triple A Transaction Banking Awards 2012 ซึ่งธนาคารได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันเป็นปีที่ 3 สะท้อนให้เห้นถึงศักยภาพและประสิทธิภาพของธนาคารในการให้บริการ ด้าน Transaction Banking ที่ครอบคลุมความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร โดยเฉพาะลูกค้าสถาบันการเงิน ซึ่งมีความต้องการที่ซับซ้อน และบริการที่ไร้ข้อผิดพลาด ตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำในบริการด้าน Transaction Banking อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ธนาคารยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลายของลูกค้า และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจวันที่ 12 เมษายน 2555
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายงานนิเทศสัมพันธ์ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หรือ บุญญาพร วงษ์ใบแก้ว, ชญานี แนวบรรทัด
โทร. 0-2343-4965, 0-2343-4963