บัญชีที่สามารถเปลี่ยนยอดใช้จ่าย...และยอดเงินฝาก ให้เป็นโอกาสในการได้รับ ดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 3.33% ต่อปี*


จุดเด่นผลิตภัณฑ์

เงินฝากดอกเบี้ยสูง
รับดอกเบี้ยทุกเดือน
ฝากถอนได้
ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
สะดวก ไม่มีสมุดคู่ฝาก
ดู/พิมพ์ E-Statement ได้เอง

สามารถเลือกรับดอกเบี้ยจาก
UOB ONE ACCOUNT

เพียงใช้บริการตามที่ธนาคารกำหนด


คลิกเลือกอัตราดอกเบี้ยที่คุณต้องการ


อัตราดอกเบี้ยปกติ

สูงสุดไม่เกิน 0.50% ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1

สูงสุดไม่เกิน 2.00% ต่อปี
เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ตั้งแต่ 5,000 บาท เป็นต้นไปต่อเดือนปฏิทิน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 2

สูงสุดไม่เกิน 3.33% ต่อปี
1 เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต ตั้งแต่ 5,000 บาท เป็นต้นไปต่อเดือนปฏิทิน และ

2 จ่ายบิลผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง หรือ โมบายแอพพลิเคชั่น หรือ ตู้ ATM โดยหักจาก UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไปต่อเดือน หรือ ใช้ UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือน (ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน)โปรดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก “รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย” ด้านล่าง

วิธีการสมัครบัญชี UOB ONE ACCOUNT

โปรดเลือกผลิตภัณฑ์ของ UOB ที่ท่านถืออยู่ (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)


กรณีท่านมี

ท่านสามารถดำเนินการได้ดังต่อไปนี้
เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ออนไลน์ โดยผ่าน UOB Personal Internet Banking
 • ดูขั้นตอนการเปิดบัญชี คลิก
 • เข้าสู่หน้า UOB Personal Internet Banking คลิก
หรือ ติดต่อที่สาขาของธนาคารยูโอบี ค้นหาสาขา
ติดต่อสาขาที่ท่านสะดวกเพื่อเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT
เอกสารประกอบการเปิดบัญชี : สำเนาบัตรประชาชน ค้นหาสาขา
1 เปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT
 • โปรดติดต่อสาขาธนาคาร
 • เอกสารประกอบการเปิดบัญชี : สำเนาบัตรประชาชน
2 สมัครบัตรเครดิต
คลิกที่นี่ เพื่อตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครติต
คุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิตยูโอบี

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรเครดิต

 • อายุ 20-60 ปี
 • รายได้ขั้นต้ำ 15,000 บาท/เดือน
 • อายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ (พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)
 • ประกอบธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป สำหรับเจ้าของกิจการ

เอกสารประกอบการสมัครบัตรเครดิต

กรณีเป็นพนักงานประจำ (พนักงานบริษัท/ ข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ)
 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/ รัฐวิสาหกิจ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารรายได้:
  • สลิปเงินเดือนๆล่าสุด (ตัวจริงหรือสำเนา) หรือ
  • หนังสือรับรองรายได้ (ตัวจริง) พร้อม สำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีเป็นเจ้าของกิจการ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ทะเบียนการค้า (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัญชีธนาคารส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้นปัจจุบัน (คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
× กรุณาเลือกผลิตภัณฑ์จากตัวเลือก

วิธีการสมัครบัญชี UOB ONE ACCOUNT ผ่าน Personal Internet Banking

ขั้นตอนที่ 1

Login เข้าสู่ Personal Internet Banking
ขั้นตอนที่ 2

กดเลือกเมนู "บริการอื่นๆ" และเลือก "เปิดบัญชี"
ขั้นตอนที่ 3

กด “ขอ OTP” ระบบจะส่งรหัส OTP ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ โปรดระบุรหัส OTP และคลิก “ดำเนินการ”
ขั้นตอนที่ 4

สามารถเลือกเปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ออนไลน์ได้ง่ายๆ ต่อไป โดยสามารถเลือก

 • เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT พร้อมสมัครบัตรเครดิต หรือ
 • เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT เท่านั้น

ระบบจะแสดงหมายเลขอ้างอิง เมื่อท่านกรอกข้อมูลตามขั้นตอนครบถ้วน
เข้าสู่หน้า Personal Internet Bankingข้อกำหนดและเงื่อนไขการเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT
สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีผ่านช่องทางสาขา

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์
 • เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท
 •  จำกัด  1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
 • ในกรณีที่ลูกค้าที่ยังไม่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลักอยู่ก่อนแล้วจะต้องสมัครบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตในคราวเดียวกันกับการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อประโยชน์ในการรับดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด   
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตแล้ว สามารถผูกบัตรดังกล่าวกับบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี
 • ลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT มีสิทธิที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตในฐานะผู้ถือบัตรหลัก และอยู่ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่ออกให้โดยธนาคารยูโอบีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะต้องสมัครใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เท่านั้น
สำหรับลูกค้าเปิดบัญชีผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB)

 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา อายุขั้นต่ำในการขอเปิดบัญชี 15 ปีบริบูรณ์ และมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และ/หรือกระแสรายวัน กับธนาคารซึ่งต้องไม่เป็นบัญชีร่วมและใช้บริการ UOB  Personal  Internet Banking (PIB)  
 • ลูกค้าเปิดบัญชีผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนที่ราชการออกให้เท่านั้น
 • ไม่กำหนดเงินฝากขั้นต่ำ  
 •  จำกัด  1 บัญชีต่อ 1 ท่าน และต้องไม่เป็นบัญชีร่วม
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตแล้ว สามารถผูกบัตรดังกล่าวกับบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เพื่อทำธุรกรรมถอนเงินจากบัญชี
 • ลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT มีสิทธิที่จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เมื่อมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตในฐานะผู้ถือบัตรหลัก และอยู่ภายใต้ชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่ออกให้โดยธนาคารยูโอบีตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

บัญชีนี้ไม่มีสมุดคู่ฝาก ลูกค้าสามารถจะสามารถตรวจสอบรายละเอียดการเคลื่อนไหวบัญชีในรูปแบบ E-statement ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) เท่านั้น

รายละเอียดอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยปกติ : สำหรับผู้ฝากที่เปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB One Account ที่มียอดใช้จ่ายรวมผ่านบัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตไม่ตรงตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยปกติตามประกาศของบัญชีออมทรัพย์ UOB One Account โดยธนาคารจะคำนวณ อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดดังนี้


อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 1 :
 1. มียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน ตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นผู้ถือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลัก และ  
 2. มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตภายใต้ชื่อลูกค้าคนเดียวกัน ตั้งแต่ 5,000 บาท เป็นต้นไปต่อเดือนปฎิทิน

อัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบที่ 2 :

 1. มียอดเงินฝากเฉลี่ยต่อเดือน ตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นผู้ถือบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรหลัก และ   
 2. มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิต และ/หรือบัตรเครดิตภายใต้ชื่อลูกค้าคนเดียวกัน ตั้งแต่ 5,000 บาท เป็นต้นไปต่อเดือนปฎิทิน และ
 3. มีรายการชำระค่าบริการหักจากบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไปต่อเดือน ผ่านทาง  เอทีเอ็ม หรือ UOB Personal Internet Banking (PIB)  หรือ มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารและ ใช้บัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT เป็นบัญชีเงินเดือนโดยมียอดเงินเดือนผ่านบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ตั้งแต่ 15,000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน
ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการจ่ายดอกเบี้ย
 1. ยอดใช้จ่ายสุทธิของบัตรเครดิตบัตรหลักและบัตรเครดิตบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรเครดิตมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณยอดใช้จ่ายรวมกัน
 2. ยอดใช้จ่ายของบัตรเครดิต ไม่นับรวมบัตรเครดิตนิติบุคล (Corporate Card)   
 3. กรณีที่ลูกค้ามีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตและ/หรือบัตรเดบิต  การนับยอดใช้จ่าย จะนับจากวันที่บันทึกรายการยอดใช้จ่าย(posting date) เท่านั้น
 4. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณดอกเบี้ยพิเศษนี้  ไม่รวมยอดใช้จ่ายในหมวดกองทุนต่างๆ รายการผ่อนชำระสำหรับยอดที่ยังไม่เรียกเก็บ ยอดเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมทุกประเภท และรายการใช้จ่ายต่างๆ ที่ถูกยกเลิกภายหลัง 
 5. การคำนวณอัตราดอกเบี้ย
  • อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) คิดจาก
   ยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน  x อัตราดอกเบี้ยปกติ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง
   100 x 365
  • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) คิดจาก
   ยอดเงินฝากเฉลี่ยในเดือน x อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (ต่อปี) x ระยะเวลาที่ฝากจริง
   100 x 365 ]
 6. การจ่ายดอกเบี้ย
  • ธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยปกติรายวัน และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้าทุกวันทำการสุดท้ายของเดือน  
  • ธนาคารจะคำนวณ ดอกเบี้ยพิเศษรายเดือน  และจ่ายดอกเบี้ยเข้าบัญชีลูกค้า ทุกวันทำการที 2 ของเดือนถัดไป
ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ
 • สำหรับเงื่อนไขอื่นๆ เรื่องเปิดบัญชีเงินฝาก เช่น  วิธีการคำนวณดอกเบี้ย วิธีการจ่ายดอกเบี้ย อัตราค่าธรรมเนียม วิธีการในการปฏิบัติเมื่อพบข้อผิดพลาดจากการฝาก/ถอน ความรับผิดของเจ้าของบัญชี ความรับผิดของธนาคารต่อเจ้าของบัญชี การปิดบัญชีเงินฝาก และเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
 • สำหรับเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเดบิตและ/หรือบัตรเครดิต
ช่องทางการให้บริการ
 • ผ่าน UOB Personal Internet Banking (PIB): บริการโอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชี การชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจำนวนครั้ง และยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการให้บริการ UOB Personal Internet Banking
 • ผ่านสาขาธนาคาร: บริการฝากถอน โอนเงิน ตรวจสอบยอดเงินและรายการเคลื่อนไหวในบัญชีการชำระค่าสินค้าและบริการ และธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขาธนาคาร โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดในแต่ละวัน
 • ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร: บริการถอน โอนเงิน จ่ายชำระค่าสินค้าและบริการตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อสมัครบริการบัตรเดบิตโดยจำนวนครั้งและยอดเงินสูงสุดที่ให้บริการแต่ละวัน ให้เป็นไปตามเงื่อนไขบัตรเดบิต
ช่องทางการเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT
 • ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา
 • UOB Personal Internet Banking (PIB)
ช่องทางการปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT
 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทางสาขาธนาคาร : ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีที่สาขาธนาคารที่ลูกค้า เปิดบัญชี UOB ONE ACCOUNT ได้ตามวันและเวลาทำการของสาขา
 • กรณีที่ลูกค้าเปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ผ่านช่องทาง UOB Personal Internet Banking (PIB) : ลูกค้าจะต้องแจ้งความประสงค์ในการขอปิดบัญชีออมทรัพย์ UOB ONE ACCOUNT ที่สาขาธนาคาร