Personal Internet Banking

โอนเงิน

โอนเงิน

คุณสามารถโอนเงินไปยังบัญชีอื่นๆ ของคุณ หรือบัญชีบุคคลอื่นๆ ทั้งภายในธนาคารยูโอบีและต่างธนาคาร ผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ สามารถตั้งทำรายการแบบกำหนดเวลาล่วงหน้าได้สูงสุด 12 เดือน หรือตั้งโอนเงินซ้ำอัตโนมัติ โดยกำหนดวันโอนเงินแบบที่ต้องโอนซ้ำเป็นประจำ โดยสามารถเลือกเป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาสได้ล่วงหน้าสูงสุด 12 เดือน

จ่ายบิล

จ่ายบิล

ไม่ต้องเสียเวลาเข้าคิว... ก็เหมือนเดินไปทำธุรกรรมด้วยตัวเองที่สาขา
คุณสามารถชำระค่าสินค้าและบริการต่างๆ ผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ทันที หรือเลือกระบุเวลาชำระล่วงหน้า หรือเลือกชำระเป็นประจำทุกเดือนได้สูงสุดถึง 12 เดือนติดต่อกันตามที่คุณต้องการได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน รายชื่อผู้รับชำระเงิน

ยูโอบี พร้อมเพย์

“ยูโอบี พร้อมเพย์” ช่วยให้การรับเงินโอน และโอนเงินเป็นเรื่องง่าย เพียงใช้เลขประจำตัวประชาชน และ/หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ แทนเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยการผูกกับบัญชีเงินฝากธนาคาร

ยูโอบี พร้อมเพย์

ง่ายขึ้นทุกด้านด้วย “ยูโอบี พร้อมเพย์”

สะดวก..
ไม่ต้องจดจำเลขที่บัญชีอีกต่อไป แค่ใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือเลขประจำตัวประชาชนแทนบัญชีเงินฝาก

รวดเร็ว..
ใครๆ ก็โอนเงินมาให้เราได้ โดยไม่ต้องถามเลขที่บัญชีธนาคาร

ปลอดภัย..
ลดความเสี่ยงในการพกพาเงินสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้

ลงทะเบียน ยูโอบี พร้อมเพย์ คลิก

จัดการบัญชีพร้อมเพย์

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงบัญชียูโอบีที่ลงทะเบียนไว้ และสามารถยกเลิกบริการยูโอบี พร้อมเพย์ ได้ด้วยตัวเอง ตลอด 24 ชั่วโมง

โอนเงินระหว่างประเทศ

เพื่อให้คุณสามารถโอนเงินไปต่างประเทศได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking บนระบบรักษาความปลอดภัยระดับสูงของธนาคารที่เป็นมาตรฐานสากล ทำให้สามารถทำรายการโอนเงินไปต่างประเทศได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเสียเวลาไปทำรายการที่สาขา หรือศูนย์บริการธุรกิจในทุกครั้งที่ต้องการโอนเงินไปต่างประเทศได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการส่งเงินให้แก่บุตรที่ศึกษาที่อยู่ต่างประเทศ การชำระค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือส่งเงินไปเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับครอบครัวในต่างประเทศ

กฎระเบียบ

"ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ลูกค้าแจ้งวัตถุประสงค์ของรายการเงินโอนระหว่างประเทศ ทั้งขาเข้าและขาออกทุกจำนวน และยอดเงินโอนตั้งแต่ USD 50,000 หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น ลูกค้าต้องกรอกแบบทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ"

สำนักงานใหญ่ : หมายเลขโทรศัพท์ 0-2620-5071-74 หมายเลขแฟ็กซ์ 0-2260-7715, 0-2204-2221, 0-2204-2229

ข้อความสำคัญ : ธนาคารจะไม่สามารถดำเนินการโอนเงินระหว่างประเทศให้คุณได้ หากไม่ได้รับเอกสารที่จำเป็นอย่างครบถ้วน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับบริการโอนเงินระหว่างประเทศ ส่วนบริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0-2620-5071-3 สาขาธนาคารยูโอบีทั่วประเทศ

ธนาณัติออนไลน์

ด้วยความร่วมมือระหว่างธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า UOB Personal Internet Banking กับบริการฝากส่งเงินด่วนพิเศษ ถึงผู้รับปลายทางภายในประเทศ ผ่านบริการธนาณัติออนไลน์ โดยผู้รับเงินไม่ต้องมีบัญชีเงินฝาก เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชน/พาสปอร์ต ก็สามารถรับเงินได้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศภายในเวลา 15 นาที

รายการส่วนตัว

ประวัติการทำรายการ

คุณสามารถเรียกดูประวัติการทำรายการในบัญชีออมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวัน บัญชีฝากประจำ และบัญชีบัตรเครดิต/เดบิต ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน ได้ด้วยตัวเองตลอด 24 ชั่วโมง

ตั้งค่าเมนูที่ใช้บ่อย

คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่ใช้บ่อย ได้ถึง 5 บัญชี ให้คุณเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของคุณได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถดูได้จากแถบเมนูด้านซ้าย

เปลี่ยนวงเงินการทำรายการ

ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม ด้วยการขอเปลี่ยนแปลงวงเงินในการทำธุรกรรมผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ด้วยตนเอง โดยต้องใช้ควบคู่ไปกับ SMS-OTP หรือ SecurePlus token-OTP โดยรายการที่คุณสามารถขอเปลี่ยนแปลงวงเงิน อาทิ รายการชำระค่าสินค้าและบริการ รายการโอนเงิน รายการธนาณัติออนไลน์ และรายการโอนเงินระหว่างประเทศ

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมผ่าน UOB Personal Internet Banking กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณอยู่เสมอ

หมายเหตุ : รหัสผ่านใหม่ของคุณต้องประกอบด้วย ตัวเลขและตัวอักษร หรือตัวเลขล้วน จำนวน 8-24 ตัวอักษร ห้ามเว้นวรรค และโปรดระวังการใช้ตัวอักษรพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่

แก้ไขข้อมูลส่วนตัว

คุณสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking ได้ด้วยตัวเอง อาทิ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และอีเมล์

หมายเหตุ :

 • ธนาคารจะใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ เพื่อเป็นข้อมูลของธนาคารเท่านั้น หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้รับ SMS-OTP และ/หรือ UniAlerts กรุณาติดต่อสาขาธนาคารที่สะดวก
 • ธนาคารจะใช้อีเมล์ที่ระบุไว้ เพื่อเป็นข้อมูลของธนาคารเท่านั้น อีเมล์สำหรับรับข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ UniAlerts ที่คุณใช้อยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง

การจัดการและการตั้งค่า

จัดการบัญชีและการแสดงผล

เมนูลัด

เข้าถึงบัญชีของคุณที่ใช้บ่อย เช่น "โอนเงิน", "จ่ายบิล" โดยคุณสามารถกำหนดค่าได้ถึง 5 ฟังก์ชันในเมนูทางลัด

ดูอัตราแลกเปลี่ยน

บริการใหม่เพื่อให้คุณสามารถทำรายการต่างๆ ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกับบริการ UOB Personal Internet Banking โดยมีการเพิ่มบริการให้คุณสามารถตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารได้อีกทางหนึ่งด้วย

ชื่อเรียกบัญชี

คุณสามารถตั้งค่าชื่อเรียกบัญชีทุก ๆ บัญชีที่มีกับยูโอบี เพื่อง่ายในการจดจำได้ด้วยตนเองทันที

เพิ่มบัญชี

คุณสามารถเพิ่มบัญชี ที่ต้องการใช้บริการผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบัญชีที่คุณเพิ่มจะมีผลทันทีที่คุณทำรายการสำเร็จ

ลบบัญชี

คุณสามารถลบบัญชี ที่ต้องการใช้บริการผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ด้วยตนเอง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบัญชีที่คุณลบจะมีผลทันทีที่คุณทำรายการสำเร็จ

จัดการสมุดเช็ค

ขอสมุดเช็ค

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกระแสรายวันกับยูโอบี สามารถสั่งซื้อสมุดเช็คผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ง่าย ด้วยตนเอง

ตรวจสอบสถานะเช็ค

คุณสามารถตรวจสอบสถานะเช็ค สูงสุดครั้งละ 5 ใบได้ด้วยตนเอง

อายัดเช็คสั่งจ่าย

สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีกระแสรายวันกับยูโอบี สามารถอายัดเช็คสั่งจ่ายผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ง่าย ด้วยตนเอง

เพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว

คุณสามารถขอเพิ่มวงเงินบัตรเครดิตชั่วคราว สำหรับบัตรเครดิตยูโอบีของคุณผ่านบริการ UOB Personal Internet Banking ได้ ง่าย ๆ ด้วยตนเอง พร้อมทราบผลอนุมัติทันที

ตั้งค่าการใช้รหัส OTP

ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการขอเพิ่ม-ลดวงเงินในการทำรายการที่ต้องใช้ OTP โดยต้องใช้ควบคู่ไปกับ SMS-OTP หรือ SecurePlus token-OTP อาทิ รายการชำระค่าสินค้าและบริการ รายการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในยูโอบี รายการโอนเงินต่างธนาคาร รายการธนาณัติออนไลน์ และรายการโอนเงินระหว่างประเทศ

ตั้งค่าการแจ้งเตือน

บริการที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้คุณ ด้วยการแจ้งเตือนทุกความเคลื่อนไหวบัญชีผ่านทาง SMS หรืออีเมล์ โดยสามารถเลือกรับได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ โดยคุณสามารถกำหนดวงเงินในการแจ้งเตือนได้ตามต้องการ

 • แจ้งเตือนเมื่อมีรายการโอนเงิน และ/หรือรายการชำระค่าสินค้าและบริการตามวงเงินที่ตั้งไว้
 • แจ้งผลการหักบัญชี สำหรับรายการตั้งโอนเงิน และ/หรือรายการชำระค่าสินค้าและบริการล่วงหน้า

หมายเหตุ : หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ใช้รับ UniAlerts จะเป็นหมายเลขเดียวกับหมายเลขที่ใช้รับรหัส SMS-OTP หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสาขาธนาคารที่สะดวก

SecurePlus Token

ขอรับ SecurePlus token

คุณสามารถขอรับ SecurePlus token ทดแทนอันเดิม ได้ด้วยตัวคุณเอง

 • ธนาคารจะจัดส่ง SecurePlus token ไปยังสาขาธนาคารที่คุณระบุไว้ภายใน 7 วันทำการ ในระหว่างที่ยังไม่ได้รับ SecurePlus token คุณจะสามารถดูได้เฉพาะยอดเงินคงเหลือเท่านั้น แต่หากคุณได้ลงทะเบียนรับ SMS-OTP ไว้ด้วย คุณจะสามารถทำรายการได้เต็มรูปแบบตามปกติ
 • SecurePlus token ตัวปัจจุบันจะถูกระงับการใช้งานเมื่อมีการออก SecurePlus token ทดแทนใหม่

เปิดใช้ SecurePlus token

ในการใช้บริการครั้งแรก คุณจำเป็นต้องเปิดใช้งานอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย SecurePlus token ดังนี้

 • ต้องการเปิดใช้งานทันที ให้กดปุ่ม "เปิดใช้งาน" หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบแล้ว หรือ
 • ต้องการเปิดใช้งานในภายหลัง ให้เลือกเมนู "ตั้งค่าความปลอดภัย" เลือก "เปิดใช้ SecurePlus token"
 • กดปุ่ม บน SecurePlus token ค้างไว้ เพื่อสร้างรหัสผ่านสำหรับใช้ครั้งเดียว (OTP)
 • กรอก SecurePlus token-OTP 6 หลัก ลงในช่องว่าง
 • คลิก "ดำเนินการ" เพื่อดำเนินการต่อ
  *โปรดทราบว่าคุณจะออกจากระบบ PIB โดยอัตโนมัติ กรุณาเข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้งเพื่อทำการเริ่มต้นใช้งาน

ตั้งค่าการใช้รหัส OTP

ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่าน UOB Personal Internet Banking ได้ง่ายยิ่งขึ้น ในการขอเพิ่ม-ลดวงเงินในการทำรายการที่ต้องใช้ OTP โดยต้องใช้ควบคู่ไปกับ SMS-OTP หรือ SecurePlus token-OTP อาทิ รายการชำระค่าสินค้าและบริการ รายการโอนเงินบัญชีบุคคลอื่นภายในยูโอบี รายการโอนเงินต่างธนาคาร รายการธนาณัติออนไลน์ และรายการโอนเงินระหว่างประเทศ