โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไข
 • เฉพาะสินค้า และสาขาที่ร่วมรายการ
 • ธนาคารจะมอบสิทธิพิเศษดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทย (ซึ่งไม่ใช่บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยต้อง คงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่ 10 มิ.ย. – 31 ก.ค. 59 ที่ BaNANA Shop เท่านั้น
 • รับเครดิตเงินคืน 2% เมื่อผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน เท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,000 บาท ต่อบัตรตลอดรายการส่งเสริมการตลาด โดยธนาคารฯจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการตลาด
 • รับสิทธิ์เครดิตเงินคืน ส่ง SMS พิมพ์ IPD เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545111 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาท)
 • เงื่อนไขส่วนลด และข้อสมมนาคุณเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางร้านค้าเป็นผู้กำหนด
 • กรณีมีข้อโต้แย้ง ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้า / บริการ และรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้า โดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555