ผ่อนยางและล้อแม็กซ์ 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน 3% ที่ บีควิก ทุกสาขา 

เงื่อนไขรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงิน
 • สิทธิการผ่อนชำระ 0% ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่ บีควิก ทุกสาขา (เฉพาะผ่อนชำระ) ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. – 31 ธ.ค. 2560 เท่านั้น ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท ต่อ หมายเลขบัตรตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ UBQ เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • ธนาคารฯจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • การแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดผ่อนชำระสินค้าต่อเซลล์สลิป เพื่อรับส่วนลดเพิ่ม 12% ต้องใช้ร่วมกับการผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯ กำหนดเท่านั้น
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมฯสูงสุด 100,000 คะแนนต่อบัตรตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อรับส่วนลดกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการมิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • กรณีที่ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืนจากรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนจาก รายการส่งเสริมการขายที่ลูกค้าจะได้รับสูงสุดเพียงรายการเดียวและเครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • สินค้าที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการ จากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย โดยธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า และบริการ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า / บริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบบัตรกำนัลภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ