โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไขรายการ :
เงื่อนไขการรับของกำนัล คะแนนสะสมพิเศษ และอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
 • กรณีที่ 1 : ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบีพรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง / พรีวิไมลส์ เวลท์แบงก์กิ้ง / พรีวิ ไมลส์ โดยสมัครและได้รับการอนุมัติพร้อมกับ วงเงิน cash plus หรือสมัครบัตรเครดิตบัตรพรีวิไมลส์ อย่างเดียว

  - รับคะแนนสะสม UOB Rewards Plus พิเศษ 1,500 คะแนน เมื่อ
  1. ลูกค้าให้ email address เมื่อสมัคร และลงทะเบียนยืนยัน email address (โดยเป็น email ที่ธนาคารสามารถใช้ในการสื่อสารหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ในอนาคต) ผ่านทาง SMS หรือ email และลูกค้าต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร โดยผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนดังกล่าวแลกรับกระเป๋า EllE ขนาด 18*10.5*11 นิ้ว ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ SMS จากธนาคาร เมื่อพ้นกำหนดแล้วธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการ แลกรับกระเป๋า EllE ขนาด18*10.5*11 นิ้ว อย่างไรก็ดีท่านอาจเก็บสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลตามแคตตาล็อกยูโอบีรีวอร์ดพลัสได้จนกว่าคะแนน จะหมดอายุ
  หรือ
  2. มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร โดยผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนดังกล่าว แลกรับกระเป๋า EllE ขนาด 18*10.5*11 นิ้ว ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ SMS จากธนาคาร เมื่อพ้นกำหนดแล้วธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการแลกรับกระเป๋า EllE ขนาด 18*10.5*11 นิ้ว อย่างไรก็ดีท่านอาจเก็บสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลตามแคตตาล็อกยูโอบีรีวอร์ดพลัสได้จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ

  หรือ

  - รับคะแนนสะสม UOB Rewards Plus พิเศษ 3,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร โดยผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนสะสมฯ พิเศษดังกล่าว เพื่อแลกรับกระเป๋า ล้อลาก Caggioni-Privi ขนาด 20 นิ้ว ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ SMS จากธนาคาร เมื่อพ้นกำหนดแล้วธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการแลกรับกระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว อย่างไรก็ดีท่านอาจเก็บสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลตาม แคตตาล็อกยูโอบีรีวอร์ดพลัสได้จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ

 • กรณีที่ 2 : ลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตยูโอบีพรีเฟอร์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง / พรีเฟอร์ แพลทินัม / แบล็ก / เลดี้ แพลทินัม / เลดี้ และ วงเงินยูโอบีแคชพลัส พร้อมกัน ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติทั้งสองผลิตภัณฑ์

  - รับคะแนนสะสม UOB Rewards Plus พิเศษ 1,500 คะแนน เมื่อ
  1. ลูกค้าให้ email addressเมื่อสมัคร และลงทะเบียนยืนยัน email address (โดยเป็น email ที่ธนาคารสามารถใช้ในการสื่อสารหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ในอนาคต) ผ่านทาง SMS หรือ email และลูกค้าต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร โดยผู้ถือบัต รสามารถนำคะแนนดังกล่าวแลกรับกระเป๋า EllE ขนาด 18*10.5*11 นิ้ว ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ SMS จากธนาคาร เมื่อพ้นกำหนดแล้วธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการแลกรับกระเป๋า EllE ขนาด18*10.5*11 นิ้ว อย่างไรก็ดีท่านอาจเก็บสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลตามแคตตาล็อกยูโอบีรีวอร์ดพลัสได้จนกว่า คะแนนจะหมดอายุ
  หรือ
  2. มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร โดยผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนดังกล่าว แลกรับกระเป๋า EllE ขนาด 18*10.5*11 นิ้ว ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ SMS จากธนาคาร เมื่อพ้นกำหนดแล้วธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการแลกรับกระเป๋า EllE ขนาด18*10.5*11 นิ้ว อย่างไรก็ดีท่านอาจเก็บสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลตามแคตตาล็อกยูโอบีรีวอร์ดพลัสได้จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ

  หรือ

  - รับคะแนนสะสม UOB Rewards Plus พิเศษ 3,000 คะแนน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร โดยผู้ถือบัตรสามารถนำคะแนนดังกล่าว แลกรับกระเป๋า ล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่ได้รับ SMSจากธนาคาร เมื่อพ้นกำหนดแล้ว ธนาคารสงวนสิทธิ์ ในการแลกรับกระเป๋าล้อลาก Caggioni ขนาด 20 นิ้ว อย่างไรก็ดีท่านอาจเก็บสะสมคะแนนต่อเพื่อแลกรับของกำนัลตามแคตตาล็อกยูโอบี รีวอร์ดพลัสได้จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ

 • กรณีที่ 3 : ลูกค้าที่สมัครเฉพาะบัตรเครดิตพรีเฟอร์ แพลทินัม / แบล็ก / เลดี้ แพลทินัม / เลดี้ ผลิตภัณฑ์เดียว และได้รับการอนุมัติจะได้รับคะแนน สะสม 1,000 คะแนน เมื่อ

  1. ลูกค้าให้ email addressเมื่อสมัคร และลงทะเบียนยืนยัน email address (โดยเป็น email ที่ธนาคารสามารถใช้ในการสื่อสารหรือการเสนอขายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้) ผ่านทาง SMS หรือ email และลูกค้าต้องมีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 3,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วันนับจากวันที่อนุมัติบัตร
  หรือ
  2. มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 5,000 บาทขึ้นไป ภายใน 30 วัน

 • กรณีที่ 4 : สมัครบัตรเครดิตยูโอบีทุกประเภทพร้อมสมัครใช้วงเงินยูโอบีแคชพลัส หรือ สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัสอย่างเดียว

  ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ตั้งแต่วันอนุมัติวงเงินจนถึงวันครบรอบบัญชีที่ 1 และ หลังจากนั้นธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ย 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับ รายได้ของลูกค้า สำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยปกติที่ 25% / 27% / 28% ต่อปีขึ้นอยู่กับรายได้ของลูกค้า ตั้งแต่วันที่ผู้สมัครเบิกใช้วงเงินแคชพลัส ทั้งนี้ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆรวมกันไม่เกินกว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ซึ่งอัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดปัจจุบันเท่ากับ 28% ต่อปี หากลูกค้าแสดงความประสงค์ ณ วันที่สมัครในการแจ้งให้โอนเงินสดเข้าบัญชีออมทรัพย์ 50% ขึ้นไปของวงเงินแคชพลัส ที่ได้รับการอนุมัติ รับเพิ่มกระเป๋า EllE ขนาด 18*10.5*11 นิ้ว

 • ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักใบแรกที่มีกับธนาคารและยอดใช้จ่ายของบัตรเสริมภายใต้บัตรหลักดังกล่าวจะนำมาคำนวณเพื่อรับคะแนนสะสมหรือ ของกำนัลโดยคิด เฉพาะยอดชำระค่าสินค้าและบริการ (รวมถึงชำระค่าเบี้ยค่าประกันภัย ประกันชีวิตที่ท่านเป็นผู้เอาประกัน) ผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น ไม่นับรวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า การซื้อกองทุน การซื้อเงินตราต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดจากบัตรเครดิต และ/หรือดอกเบี้ยทุกชนิด สำหรับ ยอดผ่อนชำระ จะคำนวณเฉพาะยอดที่มีการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น
 • ในกรณีที่ผู้สมัครวงเงินยูโอบีแคชพลัส และ เลือกใช้บริการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับสิทธิ์ดอกเบี้ย 0% 1 รอบบัญชีนั้น ผู้สมัครยังคงมีภาระในการ ชำระค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่ร้อยละ 5 ของยอดหนี้ที่ธนาคารเรียกเก็บในแต่ละเดือน หรือจำนวน 500 บาท แล้วแต่ ว่าจำนวนใดสูงกว่ากัน
 • รายการส่งเสริมการขายนี้สำหรับผู้สมัครบัตรหลักใหม่ เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบีพรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง / บัตรเครดิตพรีวิไมลส์ เวลท์แบงก์กิ้ง / บัตรเครดิต พรีวิ ไมลส์ /บัตรเครดิต พรีเฟอร์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง / บัตรเครดิตยูโอบี พรีเฟอร์ แพลทินัม / บัตรเครดิต ยูโอบีเลดี้ แพลทินัม / บัตรเครดิต ยูโอบีเลดี้ / บัตรเครดิต ยูโอบีแบล็ก / บัตรเครดิตยูโอบี และวงเงินยูโอบี แคชพลัส ที่อนุมัติตั้งแต่ 1 ก.ค. – 31 ธ.ค 59 และไม่เคยถือบัตรเครดิตยูโอบี และวงเงินยูโอบีแคชพลัส หากผู้สมัครเคยยกเลิกบัตรเครดิต ของธนาคารหรือวงเงินยูโอบีแคชพลัส จะต้องยกเลิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันที่ยกเลิก
 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสม UOB Rewards Plus สำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้เข้าบัญชีบัตรเครดิตหลักเมื่อ ธนาคารสามารถเรียกเก็บยอดใช้จ่ายของท่าน ในช่วงเวลา 30 วันหลังจากสรุปยอดบัญชีครั้งที่ 3 ได้ครบถ้วน โดยท่านสามารถนำคะแนนสะสมดังกล่าว แลกรับของกำนัลสำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ตามประเภท ที่ระบุ ตามยอดใช้จ่าย และเงื่อนไข ข้างต้น ภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ได้รับSMS แจ้งโอนคะแนนสะสมจากธนาคาร หากเกินกว่านั้นท่านอาจเก็บคะแนนสะสม ต่อไปเพื่อรวมไว้แลกรับของกำนัลอื่นๆตามแคตตาล็อก ยูโอบีรีวอร์ดพลัสได้จนกว่าคะแนนจะหมดอายุ
 • เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกของกำนัลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุในแค็ตตาล็อก ยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • ของกำนัลและ/หรือ คะแนนสะสมพิเศษ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และ ไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการแลกรับของกำนัลสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตใหม่ 1 ชิ้นต่อผู้สมัคร 1 ท่านเท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิในการพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ซึ่งธนาคารกำหนด
 • ผู้สมัครจะได้รับของกำนัลก็ต่อเมื่อคงสถานะสมาชิกภาพจนถึงวันที่ได้รับของกำนัล และ มีประวัติการชำระที่ดีเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทุกประการ

*เงื่อนไขและข้อกำหนด เป็นไปตามธนาคารกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขของแต่ละสิทธิประโยชน์ จากสื่ออื่นๆ ของธนาคาร
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555