โปรโมชั่น - บัตรเครดิต


 

เงื่อนไข
  • สิทธิการผ่อนชำระ 0% ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีและ/หรือบัตรยูโอบี แคชพลัส สำหรับผ่อนสินค้า Smart Phone 0% นานสูงสุด 20 เดือน สำหรับบัตรยูโอบี แคชพลัส หรือ ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน สำหรับบัตรเครดิตยูโอบี เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ที่ Advice Shop, CSC และ TG Fone ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1 มี.ค.– 30 มิ.ย. 59 เท่านั้น
  • ธนาคารจะมอบสิทธิพิเศษดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีและ/หรือบัตรยูโอบี แคชพลัสที่ออกในประเทศไทย (ซึ่งไม่ใช่บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ) ที่ซื้อสินค้า/บริการ โดยต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงิน
  • สินค้าที่ร่วมรายการผ่อนชำระจะต้องมียอดชำระขั้นต่ำ 500 บาท ต่อเดือน
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555