โปรโมชั่น - Fitness Access Privileges สิทธิพิเศษเข้าใข้บริการฟิตเนส
สิทธิประโยชน์การใช้บริการฟิตเนสซึ่งหมดอายุในวันที่ 31 พ.ค. 59 และธนาคารขอแจ้งสิทธิประโยชน์การใช้บริการฟิตเนสรายการใหม่ มีเงื่อนไขดังนี้

  • สำรองสิทธิ์ผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ WE สำหรับ WE Fitness หรือ พิมพ์ DF สำหรับ DFiT หรือ IB สำหรับ In Balance (เลือกพิมพ์รหัสใดรหัสหนึ่ง) เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 4545111
  • สิทธิประโยชน์รายการใหม่นี้มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 - 30 พ.ย. 59 สำหรับบัตรเครดิตพรีวิไมลส์ สามารถใช้บริการฟิตเนสที่ Dfit (30ท่านต่อวัน) , WE Fitness (50ท่านต่อวัน)
  • สิทธิประโยชน์รายการใหม่นี้มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 - 31 พ.ค.60 สำหรับบัตรเครดิตพรีเฟอร์ แพลทินัม สามารถใช้บริการฟิตเนสที่ WE Fitness (50ท่านต่อวัน)
  • สิทธิประโยชน์รายการใหม่นี้มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 – 30 มี.ค.60 สำหรับบัตรเครดิตเลดี้ สามารถใช้บริการฟิตเนสที่ In Balance (40ท่านต่อวัน)

  • สิทธิประโยชน์รายการใหม่นี้มีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ 1 มิ.ย. 59 จำกัดสิทธิ์การใช้บริการฟิตเนสไม่เกิน10ครั้ง/เดือน/หมายเลขบัตรเครดิต, หากผู้ลงทะเบียนสำรองสิทธิ์ไม่ไปใช้สิทธิ์จะต้องถูกตัดสิทธิ์การใช้บริการนี้ 1เดือนนับจากวันที่ลงทะเบียน