โปรโมชั่น - บัตรเครดิต

บัตรเครดิต แลกได้ทุกสกุลเงินบัตรเครดิต แลกได้ทุกสกุลเงิน
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม
  แต่ไม่รวมถึงบัตรเครดิตองค์กร
 • ผู้แลกเงินตราต่างประเทศต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี
 • สามารถซื้อเงินต่างประเทศได้สูงสุดไม่เกิน วงเงินบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร และจำกัดสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทต่อบัตรต่อวัน
 • รายการ “รูดแลกเงิน” นี้ ผู้ถือบัตรจะไม่ได้รับคะแนนสะสม UOB Reward Plus
 • สำหรับกรณีชำระเงินไม่เต็มจำนวนตามยอดเรียกเก็บ ธนาคารฯ จะคิดดอกเบี้ยตามปกติในรอบบิลถัดไป
 • สาขาที่ร่วมรายการได้แก่ สาขาพหลโยธิน ซอย 19, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า, ถนนพระราม 6, ถนนวิทยุ, สีลม 2, สีลม คอมเพล็กซ์, สาทร 2, สุขุมวิท 4, สุขุมวิท 25, สุขุมวิท 26, สำนักสาทร, อาคารไทยวา, อัมรินทร์พลาซ่า สยามสแควร์ และ เวลท์แบงกิ้งเซ็นเตอร์ - สยามพารากอน
 • ลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้าผ่านศูนย์บริการลูกค้า ธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 อย่างน้อย 1 วันทำการ ธนาคาร
  จะถือว่าคำสั่งจองสกุลเงินหลังจาก 12.00 น. เป็นการสั่งจองสกุลเงินของวันทำการถัดไป กรุณาตรวจสอบรายการ
  สกุลเงินที่ธนาคารให้บริการได้ ที่นี่
 • ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ ขณะที่ทำรายการ
 • ธนาคารไม่สามารถยกเลิกรายการใช้บัตรเครดิตเพื่อแลกเปลี่ยนเงินตราหลังจากที่ผู้ถือบัตรแลกและรับมอบเงินตรา
  ต่างประเทศแล้ว
 • การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินของเจ้าพนักงานควบคุมแลก
  เปลี่ยนเงินตราและธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การใช้บัตรเครดิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิต
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใด ๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
   

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555