ผ่อน 0% นาน 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท ณ Index Living Mall ทุกสาขา 

เงื่อนไขรายการ
 • ธนาคารจะมอบสิทธิพิเศษดังกล่าวให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี และบัตรยูโอบี แคชพลัส ที่ออกในประเทศไทย (ซึ่งไม่ใช่บัตรเครดิตเพื่อุรกิจ) โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงิน
 • เฉพาะสินค้าผ่อนชำระที่ร่วมรายการ
 • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส รับส่วนลด 15% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ากับราคาสินค้าต่อเซลล์สลิป หรือ แลกรับส่วนลด 150 บาท เมื่อแลกคะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 100,000 คะแนน ต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อรับส่วนลดกับร้านค้าภายในวันที่ทำรายการ มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
 • บัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมไม่ร่วมรายการใช้คะแนนและรับส่วนลดเพิ่ม และการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะไม่ได้รับคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท /หมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันที่จบรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงินตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายจนถึงวันที่ธนาคารฯ เครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์การรับเครดิตเงินคืน สำหรับผู้ลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ INX เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท /ครั้ง)
 • ในกรณีผู้ถือบัตรยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการพิมพ์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นสิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2285 1555 หรือ www.uob.co.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ