รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6% เมื่อซื้อ iPhone X/8/8Plus สำหรับผู้สมัครบัตรใหม่ยูโอบีแคชพลัส 

เงื่อนไขรายการ
  • รายการนี้ให้เฉพาะผู้ใช้สินเชื่อยูโอบี แคชพลัส รายใหม่ในประเทศไทยเท่านั้น โดยผู้ใช้สินเชื่อยูโอบี แคชพลัส จะต้องคงสถานภาพการเป็นสมาชิกยูโอบี แคชพลัส และไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืน ผู้ใช้สินเชื่อยูโอบี แคชพลัส ปัจจุบันมายกเลิกแล้วขอสมัครใช้สินเชื่อดังกล่าวใหม่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการ ส่งเสริมการขายนี้
  • ลูกค้าสนใจเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ต้องให้ข้อมูลแก่ธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ (www.uob.co.th) เท่านั้น เพื่อให้ธนาคารติดต่อกลับเพื่อเสนอขายสินเชื่อยูโอบี แคชพลัส และลูกค้าจะต้องทำรายการผ่อนชำระสินค้า iPhone X/8/iPhone8Plus ที่ DTAC Service Hall, DTAC Center, TRUE Shop, TRUE Partner, AIS, TELEWIZ, ที่ร่วมรายการเฉพาะผ่อนชำระ ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 เท่านั้น
  • ลูกค้าต้องลงทะเบียนยืนยันการรับเครดิตเงินคืนโดยส่ง SMS พิมพ์ UIP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
  • ธนาคารฯ จะทำการตรวจสอบรายการและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีสินเชื่อยูโอบี แคชพลัส ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ใช้สินเชื่อยูโอบี แคชพลัสจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือน นับจากวันสุดท้ายที่สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
  • เครดิตเงินคืนไม่สามารถเปลี่ยนและ/หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • การพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ