เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ รับเครดิตเงินคืน 15% ในงาน FitFest (เฉพาะร้านค้าที่รับบัตรเครดิต) 
เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 15% (จำกัดการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 10,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่น)

ลงทะเบียนครั้งเดียวเพื่อรับสิทธิตลอดรายการส่งเสริมการตลาด โดยส่ง SMS พิมพ์ FEST เว้นวรรคตามด้วยเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท)

สำหรับผู้ถือบัตรประเภทอื่น รับสิทธิพิเศษในงานนี้เท่านั้น อาทิเช่น ส่วนลดเพิ่ม 5%-10% หรือ สิทธิในการได้รับคลาสทดลองฟรี

เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน
  1. สงวนสิทธิเฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี เลดี้ ที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรเครดิตจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรและไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการเครดิตเงินคืน
  2. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนในรายการนี้ จะนับเฉพาะการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในงาน FitFest ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2560โดยยึดถือวันที่ทำรายการขออนุมัติ (Transaction Date) เท่านั้น และยอดใช้จ่ายทั้งหมดจะคำนวณรายการของบัตรหลักทุกใบและบัตรเสริมทุกใบรวมกันโดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกภายหลัง
  3. ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ โดยพิมพ์ FEST วรรค ตามด้วยเลขบัตร 12 สุดท้ายส่งมาที่ 4545111 (ครั้งละ 3 บาท)
  4. จำกัดยอดใช้จ่ายภายในงาน 10,000 บาท และการใช้คะแนนสะสมไม่เกิน 10,000 คะแนน/ลูกค้า/ตลอดรายการ
  5. สงวนสิทธิเฉพาะผู้ถือบัตรที่มียอดคะแนนสะสมเพียงพอเท่ากับยอดใช้จ่ายในงานภายในวันที่ธนาคารดำเนินการหักคะแนนเพื่อทำการเครดิตเงินคืน
  6. สิทธิในการรับเครดิตเงินคืนจะมีต่อเมื่อท่านทำการลงทะเบียนสำเร็จและมียอดใช้จ่ายตามเงื่อนไขเท่านั้น
  7. เครดิตเงินคืนไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ