รับสิทธิพิเศษมากมาย เมื่อ Download Sticker Line UOB 

เงื่อนไขรายการ Lazada
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้โค้ดได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมขาย
 • โค้ดมีจำนวนจำกัด
 • ส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ ใส่โค้ด UBEVERN รับส่วนลด 15% เมื่อช้อปครบ 99 บาท จำกัดส่วนลดสูงสุด 100 บาท/ท่านตลอดรายการ
 • ส่วนลดสำหรับลูกค้าปัจจุบัน ใส่โค้ด UBEVERE รับส่วนลด 10% เมื่อช้อปครบ 299 บาท จำกัดส่วนลดสูงสุด 100 บาท/ท่าน ตลอดรายการ
 • รายการส่วนลดไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 - 31 ธันวาคม 2560
 • ลูกค้าต้องสมัครสมาชิกและทำการล็อคอินก่อนการใช้โค้ดส่วนลดนี้
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นรายการขายอื่นๆของลาซาด้าและไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าที่กฎหมายควบคุมการจัดรายการส่งเสริมการขายได้
 • โปรโมชั่นนี้ใช้กับการชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น
 • โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการสั่งซื้อแบบคอร์ปอเรท และไม่สามารถใช้ได้กับตัวแทนจำหน่าย
 • ลาซาด้าขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อที่ไม่ตรงตามเงื่อนไขตามที่บริษัทกำหนด อีกทั้งสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลเงื่อนไขรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ล่วงหน้า และในกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า เป็นไปตามที่ www.lazada.co.th กำหนด
 • ธนาคารไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า การจำหน่ายสินค้าและบริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ บริษัท Lazada โดยตรง

เงื่อนไขรายการ Expedia :
 • ต้องทำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ยูโอบี เท่านั้น
 • คูปองนี้ใช้ได้กับการจองโรงแรม ผ่านการจองทางออนไลน์ที่ www.expedia.co.th/uobtravel เท่านั้น ไม่สามารถแลกใช้คูปองได้กับการจองเฉพาะเที่ยวบิน
 • เฉพาะรถยนต์ เฉพาะแพ็คเกจ หรือเฉพาะห้องพักที่โรงแรมที่ระบุไว้ใน https://www.expedia.co.th/g/rf/coupon-exclude-hotels
 • คูปองจะให้ส่วนลด 15% จากราคาที่จองไว้สำหรับการเดินทางก่อนบวกภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • สามารถใช้คูปองได้เมื่อคุณเลือกที่จะชำระเงินออนไลน์เมื่อทำการจองผ่าน www.expedia.co.th/uobtravel เท่านั้น ไม่สามารถใช้คูปองนี้ได้หากคุณเลือกที่จะ ชำระเงินภายหลังที่โรงแรม
 • ไม่สามารถใช้คูปองนี้ร่วมกับคูปองลดราคา โปรโมชัน หรือข้อเสนอพิเศษอื่นๆ
 • ในการจองห้องพักหลายห้อง ส่วนลดนี้จะใช้ได้สำหรับห้องเดียวเท่านั้น
 • คูปองไม่สามารถแลกใช้กับภาษี ค่าธรรมเนียมซัพพลายเออร์ ค่าปรับสำหรับการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง ค่าธรรมเนียมการจัดการ หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้า
 • ไม่สามารถใช้คูปองกับการจองใดๆ ที่ทำก่อนหน้านี้ และจะถือว่าได้แลกใช้มูลค่าเต็มจำนวนเมื่อได้ทำการจองที่ตรงตามเงื่อนไขไปแล้ว
 • คูปองนี้ไม่มีมูลค่าเป็นเงินสด และไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้ ห้ามใช้คูปองอย่างไม่เหมาะสม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเผยแพร่หรือการจำหน่ายคูปอง และการกระทำนี้อาจถือเป็นการฉ้อโกง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจองตามปกติจะมีผลบังคับใช้ และการจองทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่าง
 • AAE Travel Pte Ltd สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้คูปอง หรือในการเพิกถอนสิทธิ์การใช้คูปองได้ทุกเมื่อ การตัดสินใจของ AAE Travel Pte Ltd ในเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นนี้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • AAE Travel Pte Ltd เป็นผู้สนับสนุนข้อเสนอนี้
 • คูปองเป็นข้อเสนอจาก AAE Travel Pte Ltd และสามารถใช้ได้โดยผู้ที่พำนักอยู่ในประเทศไทยซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีเท่านั้น
 • หากเราทราบ หรือมีเหตุที่จะสงสัย (ที่เราเห็นว่าสมเหตุสมผล) ว่าคุณได้: (ก) ทำการจองมากกว่าหนึ่งครั้งบนเว็บไซต์โดยใช้คูปอง ซึ่งมีลักษณะเหมือนเป็นการขาย ต่อที่พัก หรือ (ข) มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการที่ส่งผลต่อความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรือการกระทำที่ถูกต้องของข้อเสนอนี้ เราอาจยกเลิกการจองทั้งหมด ที่คุณทำขึ้นโดยใช้คูปองนี้ตามดุลยพินิจของเรา
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตยูโอบี ที่ออกในประเทศเท่านั้นยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ กรณีเกิดความเสียหายหรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อ บริษัท Expedia โดยตรง

เงื่อนไขรายการ SK II :
 • กรุณาแสดงหน้าจอหน้า Promotion ให้แก่พนักงานให้คำปรึกษาด้านความงามที่เค้าน์เตอร์ SK-II ทุกสาขาเพื่อรับสิทธิ์
 • เมื่อทำตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย. – 9 ธ.ค. 60 เท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/ บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้

เงื่อนไขรายการ Hippo Tour :
 • โปรโมชั่นนี้ สามารถใช้ได้เมื่อทำการจองที่พักผ่าน Line ID ตามที่ระบุไว้ในสื่อเท่านั้น
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อทำการจองตั้งแต่ 21 พ.ย. - 31 ธ.ค. 60 และ สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 21 พ.ย. - 31 พ.ค. 61 เท่านั้น
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/ บริการที่ร่วมรายการ ณ โรงแรม ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการ กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่อง ใดๆ กรุณาติดต่อโรงแรมโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นไม่ได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ