โปรโมชั่น - บัตรเครดิต

 
เงื่อนไข
  • ชำระบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น วันนี้ – 15 พ.ค.59
  • กด *465*112*11#กดโทรออก เพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ ได้ในราคา 80 บาททันที เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่จุดจำหน่ายบัตรฯ (1 สิทธิ์ ใช้ซื้อบัตรฯได้ 1 ใบ)
  • โค้ดสำหรับบัตรชมภาพยนต์ราคาพิเศษมีอายุ 1 เดือนนับจากวันที่รับโค้ด หากเกินกำหนด โค๊ดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ได้และถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์สำหรับเดือนนั้นๆ
  • สิทธิ์ดังกล่าวใช้ในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้เฉพาะที่นั่งปกติเท่านั้น (ยกเว้นที่นั่ง VIP, First Class) และเฉพาะระบบ 3.5 MM และระบบดิจิตอล 2D เท่านั้น ที่โรงภาพยนต์ในเครือเมเจอร์ ซ๊นีเพล็กซ์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรหลักเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
  • สิทธิ์สำหรับส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
  • กิจกรรมครั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Promotion ลดราคาทุกประเภท
  • กิจกรรมครั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อและชำระผ่านระบบ Mobile Application และระบบ Online ทุกประเภท
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือwww.uob.co.th
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด ธนาคารฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก สิทธิประโยชน์ ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555