สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ รับสิทธิพิเศษ 3 ต่อ มูลค่าสูงสุด 3,600 บาท ที่ Nars ทุกสาขา 

เงื่อนไขรายการ
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้ระหว่างวันที่ 25 – 31 ธันวาคม 2560
  • รายการนี้ให้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีเลดี้ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจโดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรเครดิต และไม่ผิดนัดชำระ
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท Elca ประเทศไทยกำหนด
  • ธนาคารฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้ส่วนลด, สินค้า และ บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือ ข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก หรือ เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ โอนให้ผู้อื่นได้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ