พิเศษ!! รับส่วนลด 130 บาท ที่ร้านอาหาร Coffee Beans by Dao 
เงื่อนไขรายการ
  • รับส่วนลด 130 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท (UOB VISA Infinite), บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง (UOB PRIVIMILES Privilege Banking) หรือ บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ เวลท์ แบงก์กิ้ง (UOB PRIVIMILES Wealth Banking) ที่ร้านอาหาร Coffee Beans by Dao ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป/เซลส์สลิป ภายในวันที่ 1 ธ.ค. 59 – 31 ธ.ค. 61
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบี วีซ่า อินฟินิท (UOB VISA Infinite), บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ พริวิเลจ แบงก์กิ้ง หรือ บัตรเครดิตยูโอบี พรีวิไมลส์ เวลท์ แบงก์กิ้ง ที่ออกในประเทศเท่านั้น ยกเว้น บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตร จะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงิน
  • จำกัดสิทธิ์ และจำนวนครั้งในการให้ส่วนลดทั้งหมด 1,609 ครั้ง (ครั้งละ 130 บาท) ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด (มาก่อน ได้ก่อน หมดแล้ว หมดเลย)
  • ธนาคารฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือการบริการจากร้านค้า
  • เงื่อนไขการบริการเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากทางร้านค้าโดยตรง
  • ส่วนลดนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1550

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ