ผ่อน SAMSUNG Galaxy Note 8 0% พร้อมรับส่วนลด+เครดิตเงินคืน 12% ที่ SAMSUNG Shop 

เงื่อนไขรายการ
 • ร่วมรายการเฉพาะสินค้า SAMSUNG Galaxy Note 8 ณ ร้านค้าร่วมรายการที่ธนาคารฯกำหนดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส ที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพ การเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงิน
 • สิทธิการผ่อนชำระ 0% ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบี หรือบัตรยูโอบีแคชพลัส ที่ SAMSUNG Shop และ ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ เฉพาะผ่อนชำระ ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. 60 – 31 ม.ค. 61 เท่านั้น ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวม เข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงุสดไม่เกิน 3,000 บาทต่อหมายเลขบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด เฉพาะรายการผ่อนชำระสินค้านาน 4 เดือนขึ้นไป
 • ลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์เครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท พิมพ์ SN8 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท/ครั้ง)
 • รับส่วนลดเพิ่ม 10% เมื่อแลกคะแนนสะสมฯ เท่ากับยอดผ่อนชำระ/เซลล์สลิป หรือ แลกคะแนนทุกๆ 1,000 คะแนน รับส่วนลด 100 บาท เฉพาะผ่อนชำระผ่าน บัตรเครดิต ณ ร้านค้าและสาขาที่ร่วมรายการ
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมฯสูงสุด 100,000 คะแนนต่อบัตรตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์รับส่วนลดสูงสุด 10% เฉพาะผู้ถือบัตร ที่แลกคะแนนสะสมฯ ณ จุดขาย ภายในวันทำรายการเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • บัตรยูโอบีแคชพลัส และบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัมไม่ร่วมรายการรับส่วนลด 10% จากการแลกคะแนนสะสมฯ
 • งดร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ กรณีร้านค้ามีรายการส่งเสริมการตลาดพิเศษร่วมกับบัตรเครดิตยูโอบี ผู้ถือบัตรจะได้รับสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการตลาดเพียง รายการเดียวเท่านั้น
 • ยอดการใช้จ่ายไม่นับรวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลัง
 • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืน ต้องเป็นยอดที่มาจากการผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก ภายใน 90 วัน นับจากวันที่จบรายการ โดยผู้ถือบัตรต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและไม่ผิดนัดชำระเงิน ยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริม การตลาดจนถึงวันที่ธนาคารฯเครดิตเงินคืน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้ายที่ สิ้นสุดรายการเท่านั้น
 • ตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อ บกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555

ส่วนลดร้านอาหารอื่นๆ
โปรโมชั่นที่น่าสนใจอื่นๆ