โปรโมชั่น - บัตรเครดิต


 

เงื่อนไข
  • เฉพาะสินค้าและสาขาที่ร่วมรายการ
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงิน
  • สิทธิการผ่อนชำระ 0% ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่ ร้านค้าร่วมรายการ (เฉพาะผ่อนชำระ) ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 30 มิ.ย. 59 เท่านั้น ที่ AIS Shop, Dtac Shop และ True Shop เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการเท่านั้น บัตรเครดิตองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและ บัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละ บัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
  • ยอดการใช้จ่ายไม่นับรวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลัง
  • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัส รับส่วนลด 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ากับยอดผ่อนชำระสินค้าต่อเซลล์สลิป ต่อหมายเลขบัตรเครดิต(บัตรหลัก) ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการตลาด
  • สิทธิพิเศษในการแลกคะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ดพลัสนี้ให้เฉพาะแก่ผู้ถือบัตรเครดิตยูโอบีบัตรหลักเท่านั้น จำกัดการแลกคะแนนสะสม 100,000 คะแนน ต่อบัตร ต่อวัน โดยจะต้องใช้ร่วมกับการผ่อนชำระค่าสินค้าเท่านั้น
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555