โปรโมชั่น - บัตรเครดิต

 
เงื่อนไขรายการ
 • ชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเครดิตยูโอบี จำนวน 1 ที่นั่ง รับสิทธิ์ แลกฟรี บัตรชมภาพยนตร์อีก 1 ที่นั่ง (มูลค่า 160บาท)
  ทันที โดยใช้ UOB Rewards Plus จำนวน 1,000 คะแนน
 • สามารถแลกคะแนนสะสมในการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ได้กับทุกที่นั่งทุกประเภท (ยกเว้นที่นั่ง VIP, First Class)
  ทุกรอบ ทุกระบบที่โรงภาพยนต์ในเครือ เอส เอฟ ทุกสาขา ที่ร่วมรายการ
 • ในกรณีที่ลูกค้าแลกรับฟรีบัตรชมภาพยนตร์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 160 บาท ลูกค้าจะต้องชำระเงินส่วนต่างตามอัตราค่าบัตร
  ชมภาพยนตร์นั้นๆ
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมที่ 1,000 คะแนน ต่อเซลส์สลิป (ตัวอย่าง หากลูกค้าต้องการแลกฟรี มากกว่า 1 ใบ
  ต้องรูดทำรายการใหม่ แยกเป็นอีกเซลส์สลิป โดยซื้อตั๋วเพิ่ม แล้วแลกคะแนนสะสมอีก 1,000คะแนน เพื่อรับตั๋วฟรี
  อีก1ใบใหม่)
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้สิทธิ์ของลูกค้า
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ลูกค้ามีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ
  ไม่สามารถร่วมรายการได้
 • คะแนนสะสม จะถูกทำการหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าบัตรหลักเท่านั้น บัตรเสริมไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 • คะแนน UOB Rewards Plus เมื่อแลก ณ โรงภาพยนตร์แล้วไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือ ทอนเป็นเงินสด หรือ
  โอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • กิจกรรมครั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับ Movie Day และ Promotion ลดราคาทุกประเภท
 • กิจกรรมครั้งนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการซื้อและชำระผ่านระบบ Mobile Application และระบบ Online ทุกประเภท
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555 หรือwww.uob.co.th
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด ธนาคารฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์
  ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก สิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15 สาขาที่ร่วมรายการ
 • SF WORLD CINEMA CentralWorld
 • SFX CINEMA Central Ladprao
 • SFX CINEMA Central Rama 9
 • SFX CINEMA Central Chaengwattana
 • SF CINEMA CITY MBK Center
 • SF CINEMA CITY Terminal 21
 • SF CINEMA CITY The Mall Bangkapi
 • SF CINEMA CITY The Mall Bangkae
 • SF CINEMA CITY The Mall Ngamwongwan
 • SF CINEMA CITY Central Rattanatibeth
 • SF CINEMA CITY The Mall Thapra
 • SF CINEMA CITY Central Ramintra
 • SF CINEMA CITY Bangyai
 • SF CINEMA CITY Central Salaya
 • SF CINEMA CITY The Crystal Ratchapruek
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555