โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไข
 • เฉพาะสินค้าและสาขาที่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯ และไม่ผิดนัดชำระเงิน
 • สิทธิการผ่อนชำระ 0% ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่ ร้านค้าร่วมรายการ (เฉพาะผ่อนชำระ) ระหว่างวันที่ 1 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 เท่านั้น บัตรเครดิตองค์กรไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ ยอดใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมที่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือบัตรเดียวกันจะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชี ของผู้ถือบัตรหลัก กรณีผู้ถือบัตรมีบัตรหลักหลายใบ ยอดใช้จ่ายของแต่ละบัตรหลักจะนำมาคำนวณแยกออกจากกัน
 • จำกัดรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท ต่อ บัตรตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารฯจะทำการเครดิตเงินคืนให้ภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ SPS เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลักส่งมาที่ 4545111 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)
 • ยอดการใช้จ่ายไม่นับรวมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก หรือที่มีการคืนสินค้า/บริการในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นจากธนาคารฯ สำหรับสินค้าและสาขาที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • รายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555