โปรโมชั่น - บัตรเครดิต 

เงื่อนไข
  • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น ยกเว้นบัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ โดยผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพการเป็นสมาชิกบัตรฯและ ไม่ผิดนัดชำระเงิน
  • ลงทะเบียนรับสิทธิ์การ รับเครดิตเงินคืน ทาง SMS พิมพ์ ED1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย แล้วส่ง SMS ไปที่ 4545111 (ค่าส่ง 3 บาท / ครั้ง)
  • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000.- บาทต่อหมายเลขบัตรเครดิต ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเครดิตเงินคืนต้องเป็นยอดที่มาจาก การผ่อนชำระเท่านั้น โดยธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีของผู้ถือบัตรหลักภายใน 90 วันนับจากวันที่จบรายการ
  • สิทธิการผ่อนชำระ 0% นาน 18 เดือน ข้างต้นต้องเกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรยูโอบี แคชพลัสที่ The Best English(เฉพาะผ่อนชำระ) ระหว่างวันที่ 1 ก.พ. – 31 มี.ค. 60 เท่านั้น
  • บัตรยูโอบี แคชพลัส อัตราดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับและค่าใช้จ่ายใดๆรวมแล้วไม่เกิน 28%ต่อปี (ลดต้นลดดอก) ตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลตามประกาศธนาคารฯ
  • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเงินเครดิตคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 3 เดือนนับจากวันสุดท้าย ที่สิ้นสุดรายการเท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกหรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดสินค้า/บริการที่ร่วมรายการ ณ จุดขาย ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้า/บริการของร้านค้า กรณีเกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใดๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555