โปรโมชั่น - บัตรเครดิต

 
เงื่อนไข
 • ชำระผ่านบัตรเครดิตยูโอบีที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น
 • บัตรเสริมไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้
 • จำกัดการแลกรับส่วนลดสูงสุดที่ 1,000 บาท / บัตรหลัก / วัน หรือ แลกคะแนนสะสมได้สูงสุด 10,000 คะแนน / บัตรหลัก / วัน
 • คะแนนสะสม UOB Rewards Plus จะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรที่ใช้แลกโดยอัตโนมัติตามจำนวนคะแนนที่กำหนด
 • ต้องใช้คะแนนเพื่อแลกส่วนลดเท่ากับยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลดต่างๆแล้ว
 • มูลค่าที่เหลือจากการใช้คะแนนสะสมจะต้องชำระเพิ่มด้วยบัตรเครดิตยูโอบีเท่านั้น
 • ส่วนลดสำหรับใช้ทันที ภายในมื้อที่ทำรายการ และ ภายในร้านเท่านั้น
 • คะแนนสะสมหรือส่วนลดไม่สามารถเปลี่ยนหรือถอนเป็นเงินสด เครดิตเงินคืน หรือโอนให้แก่ผู้อื่นได้
 • ระยะเวลาโปรโมทชั่นตั้งแต่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 59
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไข ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ก่อนใช้บริการ
 • ภาพและอาหารเพื่อการโฆษณาเท่านั้น
 • ธนาคารและร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่มีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆของธนาคาร
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร 0-2285-1555