โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย)

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 5% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 5% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เครื่องมือพิเศษ เอกซเรย์พิเศษ
  และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 5% ทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ ทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

สำหรับลูกค้า Preferred Platinum และ PVB

 • ส่วนลด 10% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าบริการพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าอาหาร)
 • ส่วนลด 10% ค่ายา ค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่ายาพิเศษ เครื่องมือพิเศษ เอกซเรย์พิเศษ
  และรายการเหมาจ่าย)
 • ส่วนลด 10% ทันตกรรม 5 รายการ ได้แก่ ทันตกรรมอุดฟัน ถอนฟัน อุดฟัน รักษารากฟัน และทันตกรรมเด็ก

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 0-2310-3000
  www.bangkokhospital.com
โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการทันตกรรม (ยกเว้น ทันตกรรมประดิษฐ์ และจัดฟัน)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 1308/9 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
  โทร. 0-4442-9999 หรือ 1719
  www.bkh.co.th
โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 5% ค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ) สำหรับผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน

เงื่อนไข :

 • กรุณาแสดงบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ก่อนชำระเงินทุกครั้ง
 • บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลด และรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ส่วนลดดังกล่าวนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือส่วนลดอื่นได้

ระยะเวลา :

 • 1 ก.พ. 58 - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 10% ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (ตามระเบียบโรงพยาบาล)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 113/44 ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  โทร. 0-2434-1111
  www.chaophya.com
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 5% ค่ายา (สำหรับผู้ป่วยนอก)
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา (สำหรับผู้ป่วยใน)

ข้อยกเว้นในการได้รับส่วนลด :

 • การรักษาคลินิกแพทย์จีนทุกกรณี
 • การรักษาทันตกรรม
 • การใช้บริการที่ศูนย์ผิวหนังเกี่ยวกับความสวยงาม
 • ชนิดของยาบางประเภท

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 27 ถ.สาทรใต้ ยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพ 10120
  โทร. 0-2675-5000
  www.saintlouis.or.th
โรงพยาบาลเทพธารินทร์

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 20% ตรวจองค์ประกอบร่างกาย (Body Composition)
 • ส่วนลด 20% ตรวจประเมินความเครียด (Stress Test)
 • ส่วนลด 10% โปรแกรมลดน้ำหนักเพื่อสุขภาพ (Bemo Fat Fighter)
 • ส่วนลด 10% โปรแกรมนวดเพื่อสุขภาพ (Spa Packages)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 3850 ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทร. 0-2348-7000
  www.theptarin.com
โรงพยาบาลนครธน

โรงพยาบาลนครธน

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 20% เมื่อใช้บริการสปา (เฉพาะนวดบำบัดน้ำมัน) ที่ศูนย์นครธนการแพทย์แผนไทย-จีน
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา

เงื่อนไข :

 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตยูโอบี ก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตรส่วนลดและรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 1 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 56 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
  โทร. 0-2450-9999
  www.nakornthon.com
โรงพยาบาลนนทเวช

โรงพยาบาลนนทเวช

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 10% สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลด 5% ค่าห้อง และค่ายา

เงื่อนไข :

 • กรุณาแสดงบัตรเครดิต ธนาคารยูโอบี ก่อนเข้ารับบริการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์
 • สิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ส่วนลดค่ายาบางรายการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 30/8 ถ.งามวงศ์วาน ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
  โทร. 0-2596-7888
  www.nonthavej.co.th
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา (ยกเว้น ยารายการพิเศษ)
 • ส่วนลด 10% ทันตกรรม (เฉพาะ ขูดฟัน อุดฟัน ถอนฟัน)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 362 ถ.พระรามที่ 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150
  โทร. 0-2877-1111 หรือ 1745
  www.bangpakokhospital.com
โรงพยาบาลปิยะเวท

โรงพยาบาลปิยะเวท

ส่วนลดทั่วไป :

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ พร้อมนวดฝ่าเท้าตรัยญา 60 นาที
 • ตรวจสุขภาพ Classic (21 รายการ) ราคาพิเศษ 3,990 บาท (จากปกติ 8,050 บาท)
  ตรวจสุขภาพ Premium (31 รายการ) ราคาพิเศษ 5,990 บาท (จากปกติ 11,500 บาท)
 • ส่วนลดการรักษาพยาบาล
 • ส่วนลด 10% สำหรับค่าห้องพักผู้ป่วยใน (ยกเว้น ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล)
  ส่วนลด 5% สำหรับค่ายา (ยกเว้น ยาพิเศษ)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 998 ถ.ริมคลองสามเสน (ถนนพระราม9) บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  โทร. 0-2625-6555
  www.piyavate.com
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชั่นแนล

ส่วนลดทั่วไป :

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก (Beloved Check Up Package) ตรวจเป็นคู่ ราคา 4,800 บาท (ตรวจ 15 รายการ)
 • แพคเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (ThinPrep Pap Test) ราคา 1,500 บาท
 • แพคเกจวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (3 เข็ม) ราคา 2,200 บาท
 • แพคเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (2 เข็ม) ราคา 7,900 บาท
 • พิเศษ! รับเพิ่ม ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจฟรี 1 ครั้ง เมื่อซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพคู่รัก หรือฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
  หรือ วัคซีนป้องกันมะเร็ง ปากมดลูก (สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ซื้อโปรแกรมเท่านั้น ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 343 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0-2271-6700 ต่อ 3752 หรือ Phyathai call center 1772
  www.phyathai.com
โรงพยาบาลเมโย

โรงพยาบาลเมโย

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง
 • ส่วนลด 5% ค่ายา

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 2012/5-6 ถ.พหลโยธิน สี่แยกเกษตร แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทร. 0-2579-1770-4
  www.mayokaset.com
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 10% ค่ารักษาพยาบาล
  (ยกเว้น ค่าแพทย์ ค่าทันตกรรม ค่าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และค่าตรวจพิเศษอื่นๆนอกสถานที่)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 377 ถ.ราษฎร์พัฒนา (สุขสวัสดิ์ 27 ) แขวงบางประกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  โทร. 0-2872-1001-5
  www.rajburana.com
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

ส่วนลดทั่วไป :

 • แพ็คเกจตรวจสุขภาพ
  ตรวจมะเร็งเต้านม (แมมโมแกรม และอัลตร้าซาวด์) ราคาพิเศษ 2,200 บาท (จากปกติ 4,610 บาท)
  ตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก ราคาพิเศษ 2,000 บาท (จากปกติ 3,360 บาท)
 • วัคซีนป้องกันเชื้อ HPV มะเร็งปากมดลูก มะเร็งอวัยวะสืบพันธุ์ และทวารหนัก
  ชนิด 2 สายพันธุ์ (ฉีด 3 เข็ม) ราคาพิเศษ 6,800 บาท (จากปกติ 8,400 บาท)
  ชนิด 4 สายพันธุ์ (ฉีด 3 เข็ม) ราคาพิเศษ 7,500 บาท (จากปกติ 15,000 บาท)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 456 - 456/8 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160
  โทร. 0-2441-6999
  www.vichaivejnongkhaem.com
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล

โรงพยาบาลศรีวิชัย แยกไฟฉาย

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง และค่ายา
 • ตรวจเลือดหาสารบ่งชี้มะเร็ง Tumor Markers 11 ชนิด ราคาพิเศษ 5,500 บาท (จากปกติ 8,500 บาท)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 240/2-7 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  โทร. 0-2412-0055-60
  www.srivichai.co.th
โรงพยาบาลเสรีรักษ์

โรงพยาบาลเสรีรักษ์

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 10% ค่าห้อง ค่ายา ค่าแล็ป ค่าเอกซเรย์ และค่าทันตกรรม (เฉพาะ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน
  และเคลือบฟลูออไรด์) เท่านั้น
 • ตรวจหามะเร็งเต้านม และอัลตร้าซาวด์ ด้วยระบบดิจิตอล ราคาพิเศษ 2,000 บาท (จากปกติ 2,500 บาท) ไม่รวมค่าแพทย์
 • ส่วนลดโปรแกรมตรวจสุขภาพ
  โปรแกรม Silver ลด 300 บาท (จากปกติ 3,540 บาท)
  โปรแกรม Gold ลด 500 บาท (จากปกติ 6,240 บาท)

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 44 ถ.เสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
  โทร. 0-2762-9888 / 0-2918-9888
  www.seriruk.co.th
โรงพยาบาลสินแพทย์

โรงพยาบาลสินแพทย์

ส่วนลดทั่วไป :

 • ส่วนลด 7.5% ค่าห้อง และค่ายา

ระยะเวลา :

 • วันนี้ - 31 ธ.ค. 58

ที่อยู่ :

 • 9/99 ถ.รามอินทรา กม. 8.5 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
  โทร. 0-2793-5000
  www.synphaet.co.th