ออล อิน ทราเวล
All In Travel

โทร. 0 2635 3604-5

 
 
 

อินไฟล์ท เซอร์วิส
Inflight Service


โทร. 0 2433 3659

 
 
 

เจเพลน ฮอลิเดย์
J-PLAN Holiday

โทร. 0 2634 2660-2

 
 
 

ไมท์ตี ทราเวล อินเตอร์เนชั่นเนล
Mighty Travel International

โทร. 0 2266 7646

 
 
 

พิงค์ โรส ฮอลิเดย์ส
Pink Rose Holidays


โทร. 0 2255 8966

 
 
 

พรีเมียร์ เวิลด์ เซอร์วิส
Premier World Service


โทร. 0 2640 1640

 
 
 

หนุ่มสาวทัวร์
N.S. Travel & Tour

โทร. 0 2246 5659

 
       

หมายเหตุ :
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดของโปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ย และระยะเวลาการผ่อนชำระ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการโดยตรง / สินค้าและบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนด เกี่ยวกับบริการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี (UOB i-Plan) / ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ร้านค้าที่ร่วมรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นสิ้นสุด