UOB Smile Plan มนุษย์เงินเดือนยิ้มได้ รับความคุ้มครองและประโยชน์จากการลงทุน และลดหย่อนภาษี

ประกันชีวิต
เพิ่มทางเลือกในการลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตสูงสุด 100,000 บาท⁽¹⁾ และ 200,000 บาท⁽¹⁾ บาท (สำหรับแบบประกันบำนาญ)


ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่เข้าร่วมรายการ

 • พรูแม็กซ์ เซฟวิ่งส์ (6/12)
 • พรูแฮปปี้ เซฟวิ่งส์ (6/15)
 • พรูแม็กซ์ เวลท์ 6/12 (เฉพาะอายุ 66 – 70ปี)
 • พรูดีไฟน์ (8/88)
 • พรูดรีม การ์ด (20/20)
 • พรูอิมคัม การ์ด (10/20)
 • พรูแฟมิลี่ การ์ด (10/A90)
 • พรูการ์เดียน 7 (7/20)
 • พรูแฮปปี้ ไลฟ์ การ์ด (A60/A70)
 • พรูเพอร์เฟ็คต์ แคร์ / พรูเพอร์เฟ็คต์ แคร์ พลัส (A60/A80)
 • พรูซิเคียวร์ ลีฟวิ่ง (8/A75)
 • พรูมิลเลียนแนร์ (5/A99)
 • พรูวอรี่ ฟรี (5/10, 10/15)

แบบประกันบำนาญ

 • พรูแฮปปี้ แอนนูอิตี้ 390
 • พรูเกรต แอนนูอิตี้ 390

หมายเหตุ : ยกเว้นแบบประกันชีวิตควบการลงทุน

รายละเอียดของสมนาคุณรายการยูโอบี สไมล์ แพลน

ยอดชำระเบี้ยประกันภัยระหว่าง (บาท)
รับแคชเชียร์เช็ค (บาท)
50,000 - 99,999
200
100,000 - 199,999
500
200,000 - 299,999
1,000
300,000 ขึ้นไป
1,500

 

พิเศษ เมื่อซื้อประกันชีวิต กับธนาคารยูโอบี

 • รับของกำนัลพิเศษ แคชเชียร์เช็คมูลค่าสูงสุด 1,500 บาทต่อกรมธรรม์ จากรายการยูโอบี สไมล์ แพลน สำหรับการชำระเบี้ยประกันภัยปีแรกเป็นรายปีเท่านั้น และรับเพิ่มแคชเชียร์เช็คมูลค่าสูงสุด 15,000 บาท จากรายการส่งเสริมการขายปกติ
 • เลือกผ่อนสบายๆ  ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี 0% 3 เดือน สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรกรายปี ต่ำกว่า 50,000 บาท หรือ 0% 10 เดือน สำหรับเบี้ยประกันภัยปีแรกรายปี ตั้งแต่ 50,000 บาทเป็นต้นไป
 • เลือกผ่อนสบายๆ ผ่านบัตรสินเชื่อบุคคล (วงเงินยูโอบีแคช พลัส) 0% 10 เดือน ตลอดอายุสัญญาของกรมธรรม์ สำหรับเบี้ยประกันภัยรายปี 10,000 บาทเป็นต้นไป

 

⁽¹⁾เงื่อนไขการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

 1. ขึ้นอยู่กับฐานภาษีของลูกค้าแต่ละราย เช่น ลูกค้าที่เสียภาษีอัตราร้อยละ 20 จะได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงกว่าลูกค้าที่เสียภาษีอัตรา  ร้อยละ 10 ทั้งนี้ การลดหย่อยภาษีต้องไม่เกินจำนวนเงินที่นำไปคำนวณภาษี
 2. เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิต สามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ แต่กรมธรรม์จะต้องมีคุณลักษณะที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และสิทธิการลดหย่อนภาษีจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
 3. การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF ไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องถือต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน, RMF ไม่เกิน 500,000 บาท (เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ, กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน และประกันชีวิตแบบบำนาญ ไม่เกิน 200,000 บาท) และประกันชีวิตที่มีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 100,000 บาท

เงื่อนไขการได้รับของสมนาคุณ รายการยูโอบี สไมล์ แพลน และวิธีการรับชำระเบี้ยประกันภัย

 1. กรมธรรม์ที่สมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 จนถึง 31 มกราคม 2561 และกรมธรรม์ได้รับอนุมัติภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดยเป็นการชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านสาขาธนาคารยูโอบีเท่านั้น แต่สำหรับท่านที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษีปี 2560 กรมธรรม์ต้องอนุมัติภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น
 2. เฉพาะการชำระเบี้ยประกันภัยรายปีในปีแรกเท่านั้น
  สำหรับผลิตภัณฑ์ พรูแม็กซ์ เซฟวิ่งส์ (6/12), พรูแฮปปี้ เซฟวิ่งส์ (6/15), พรูแม็กซ์ เวลท์ 6/12 (เฉพาะอายุ 66 – 70ปี), พรูดีไฟน์ (8/88), พรูอิมคัม การ์ด (10/20), พรูดรีม การ์ด (20/20), พรูการ์เดียน 7 (7/20), พรูแฟมิลี่ การ์ด (10/A90), พรูเพอร์เฟ็คต์ แคร์ / พรูเพอร์เฟ็คต์ แคร์ พลัส (A60/A80), พรูแฮปปี้ ไลฟ์ การ์ด (A60/A70), พรูซิเคียวร์ ลีฟวิ่ง (8/A75), พรูมิลเลียนแนร์ (5/A99),  พรูแฮปปี้ แอนนูอิตี้ 390 และ พรูเกรต แอนนูอิตี้ 390, พรูวอรี่ ฟรี (5/10, 10/15) รับประกันชีวิตโดยบริษัท พรูเด็นเชียลประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 3. กรณีชำระด้วยเงินสด หรือชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี หรือบัตรสินเชื่อส่วนบุคคล (วงเงินยูโอบี แคชพลัส) ธนาคารจะจัดส่งแคชเชียร์เช็ค และ/หรือของสมนาคุณตามที่อยู่ ในใบคำขอฯ ภายใน 60 วันหลังจากที่ท่านเซ็นใบตอบรับกรมธรรม์ และกรมธรรม์ของท่านยังมีผลบังคับอยู่
 4. กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี และบัตรสินเชื่อส่วนบุคคล (วงเงินยูโอบี แคช พลัส)
  • สำหรับท่านที่ชำระด้วยบัตรเครดิต ยอดชำระเบี้ยประกันภัยทุก 15, 20 หรือ 25 บาท จะได้รับคะแนนสะสมยูโอบี  รีวอร์ด พลัส 1 คะแนน (ขึ้นอยู่กับประเภทบัตร และประเภทการผ่อนชำระ UOB i-Plan ที่ท่านเลือก) แต่สำหรับท่านที่ชำระด้วยบัตรเครดิตยูโอบี โยโล่ แพลทินัม จะไม่ได้รับคะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด พลัส และเครดิตเงินคืน และสำหรับท่านที่ชำระด้วยวงเงิน ยูโอบี แคช พลัส จะไม่ได้รับคะแนนสะสม ยูโอบี รีวอร์ด พลัส
  • รายการผ่อนชำระ UOB i-Plan ผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี และรายการผ่อนชำระผ่านบัตรสินเชื่อส่วนบุคคล (วงเงินยูโอบี แคช พลัส) เงื่อนไขการผ่อนชำระให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรแกรมผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี และวงเงิน ยูโอบี แคช พลัส ที่ประกาศไว้ในเว็บไซต์ของธนาคาร
  • คะแนนสะสมยูโอบี รีวอร์ด พลัส จะถูกแสดงในใบแจ้งยอดบัญชีบัตรเครดิต ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดการคำนวณคะแนนสะสมได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารยูโอบี โทร. 0 2285 1555
 • การตรวจสุขภาพ / การแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัยขึ้นอยู่กับแบบประกันที่ท่านสมัคร
 • ผู้ซื้อต้องทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันชีวิตไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร

ธนาคารยูโอบี ในฐานะนายหน้าประกันภัย ใบอนุญาตเลขที่ ช00026/2545 เป็นผู้จัดการให้บุคคลเข้าทำสัญญาประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น โดย บมจ. พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จะเป็นผู้รับผิดชอบในเงื่อนไขความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

รายละเอียดกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด รายการยูโอบี สไมล์ แพลน ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท ระหว่าง วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 มกราคม 2561 รับฟรี หน่วยลงทุน ยูโอบี อินคัม เดลี มูลค่า 100 บาท


ประเภท
รายละเอียดนโยบายการลงทุนของกองทุนเปิด
ระดับความเสี่ยง
LTF
 • ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF)
  ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม เน้นหุ้นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง
 • บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF)
  ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ 
 • แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF)
  ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะคัดเลือกบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดี มีแนวโน้มการเติบโตที่สม่ำเสมอ และมีเสถียรภาพทางการเงิน มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
 • Big Cap ปันผล หุ้นระยะยาว (BIG CAP-D LTF)
  ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามราคาตลาดมากกว่า 2% เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดหลักทรัพย์รวม และ/หรือตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงสุด 25 อันดับแรกในตลาดหลักทรัพย์ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
 • 70/30 ปันผล หุ้นระยะยาว (70/30-D LTF)
  ลงทุนในตราสารแห่งทุนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่เกิน 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
 • ยูไนเต็ด ไทย สมอล์ แอนด์ มิด แคป หุ้นระยะยาว (UTSME-LTF)
  ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลการดำเนินงานที่ดี มีแนวโน้มการเจริญเติบโตในอัตราสูง ทั้งนี้ กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก

6 : เสี่ยงสูง (กองทุนรวม ตราสารทุน)

RMF
 • ยูโอบี พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBGBRMF)
 • พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (GBRMF)
  ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง และตราสารภาครัฐที่กระทรวงการคลังค้ำประกัน

3 : ปานกลางค่อนข้างต่ำ
(กองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาล)

 • ยูโอบี ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBSVRMF)
 • ออมทรัพย์เพื่อการเลี้ยงชีพ (SVRMF)
  ลงทุนในเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้น ธุรกรรมการเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงินหรือตราสารการเงินอื่นใดที่มีความมั่นคง โดยคาดหวังผลตอบแทนระยะยาวที่สูงกว่าเงินฝากของธนาคารพาณิชย์

4 : ปานกลางค่อนข้างต่ำ
(กองทุนรวมตราสารหนี้)

 • ยูโอบี โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBGARMF)
  ลงทุนในกองทุน BGF Global Allocation Fund (Class A) ที่จดทะเบียนในประเทศลักเซมเบิร์ก ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อผู้ลงทุนทั่วไปเพียงกองทุนเดียว เน้นลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนในต่างประเทศทั่วโลกในสภาวการณ์ปกติไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A. โดยกองทุน UOBGARMF จะลงทุนใน BGF Global Allocation Fund (Class A) เฉลี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
 • ยูไนเต็ด อินคัม โฟกัส ฟันด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UIFRMF)
  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ UNITED GLOBAL DIVERSIFIED PORTFOLIOS – United Income Focus Trust - Class USD Dist (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างรายรับอย่างสม่าเสมอให้แก่ผู้ลงทุนและการเติบโตของเงินลงทุนในระยะกลางและระยะยาว โดยกองทุนหลักจะลงทุนในทรัพย์สินที่หลากหลายซึ่งรวมถึงทรัพย์สินประเภทดั้งเดิม (เช่น ตราสารทุน และตราสารหนี้เป็นต้น) และทรัพย์สินทางเลือกต่างๆทั่วโลก (เช่น หน่วยทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ตราสารหนี้แปลงสภาพ หุ้นกู้บุริมสิทธิและสกุลเงิน เป็นต้น)

5 : ปานกลางค่อนข้างสูง
(กองทุนรวมผสม)

 • ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (UOBEQRMF)
 • หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (ERMF)
  ลงทุนในตราสารแห่งทุนที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีเป็นหลักเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและคำนึงถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเป็นสำคัญ
 • บรรษัทภิบาล เพื่อการเลี้ยงชีพ (CG-RMF)
  ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีระบบธรรมาภิบาลที่ดี ตามกรอบการจัดเกณฑ์บรรษัทภิบาลของหน่วยงานต่างๆ

6 : เสี่ยงสูง
(กองทุนรวมตราสารทุน)

 • ยูไนเต็ด โกลบอล เฮลท์แคร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ (UHCRMF)
  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน UNITED GLOBAL HEALTHCARE FUND (Bloomberg code: UNIGHCU:SP) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะเน้นในการลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก

7 : เสี่ยงสูง
(กองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม)

 • ยูโอบี โกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ –H (UOBGRMF-H)
  ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ โดยเฉลี่ยรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำในตลาดโลกหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของกองทุน

8 : เสี่ยงสูงมาก
(กองทุนที่มีการลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก)

รายการยูโอบี สไมล์ แพลน ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกๆ 50,000 บาท รับหน่วยลงทุน ยูโอบี อินคัม เดลี มูลค่า 100 บาท (1 ก.พ. 60 – 31 ม.ค. 61)

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID): ระดับความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
ลงทุนในตราสารภาครัฐ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือพันธบัตร หรือกองทุนตราสารหนี้เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก ผู้รับรอง หรือผู้ค้ำประกัน หรือพันธบัตรหรือตราสารแห่งหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับอาวัล หรือผู้รับค้ำประกัน นอกจากนั้นกองทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ ตั๋วแลกเงิน และตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์ ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น และสถาบันการเงิน ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ตัวตราสารหรือผู้ออกตราสารมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

เงื่อนไขการรับของสมนาคุณ

 1. บลจ.ยูโอบี ขอมอบสิทธิในการรับหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มียอดเงินลงทุนสุทธิสะสม ระหว่างช่วงเวลาส่งเสริมการขาย (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  - 31 มกราคม 2561) โดยจะคำนวณจากยอดเงินลงทุนสุทธิสะสมภายในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 2. ยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หมายถึง ผลรวมของยอดซื้อและยอดสับเปลี่ยนเข้าจากกองทุนเปิด ยูโอบี ชัวร์ เดลี, กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี, กองทุนเปิด ไทย แคช แมเนจเม้นท์, กองทุนเปิด ไทย เทรเชอรี, กองทุนเปิด ไทย  ตราสารหนี้ หรือกองทุนอื่นใดภายใต้การจัดการของ บลจ.ยูโอบี ที่กำหนดเงื่อนไขการสับเปลี่ยนในหนังสือชี้ชวน  รวมกับยอดสับเปลี่ยนเข้าจาก บลจ.อื่น  ลบด้วยผลรวมของยอดขายและยอดสับเปลี่ยนออกจากกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกประเภทของ บลจ.ยูโอบี ในช่วงเวลาส่งเสริมการขาย
 3. บลจ.ยูโอบี จะคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิแยกตามเลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้แต่ละผู้สนับสนุนการขาย โดยจะพิจารณาจากหมายเลขบัตรประชาชนของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นหลัก  ในกรณีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีบัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้แต่ละผู้สนับสนุนการขายรายใดมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจัดการจะนับยอดเงินลงทุนสุทธิจากทุกเลขที่บัญชีผู้ถือหน่วยลงทุนภายใต้ผู้สนับสนุนการขายดังกล่าวรวมกัน และจะมอบของสมนาคุณเข้าบัญชีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมียอดเงินลงทุนสุทธิสูงสุด
 4. ยอดเงินลงทุนสะสมของผู้ถือหน่วยเพื่อรับสิทธิรับของสมนาคุณ บลจ.ยูโอบี จะคำนวณจาก
  • ยอดเงินลงทุนสะสมของผู้ถือหน่วยลงทุนในกองทุน LTF และ กองทุน RMF ทุกประเภทของ บลจ. ซึ่งมียอดเงินลงทุนที่ไม่เกินสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ผู้ถือหน่วยลงทุนมีสิทธิได้รับในแต่ละประเภทตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีแต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี) รวมกับ
  • ยอดเงินลงทุนที่สับเปลี่ยนมาจากกองทุน LTF และกองทุน RMF ของ บลจ.อื่น (โดยไม่จำกัดจำนวนเงินลงทุนที่สับเปลี่ยนจากบริษัทจัดการอื่น)
 5. เพื่อรับสิทธิในของสมนาคุณ ผู้ถือหน่วยลงทุนต้องไม่ทำการขาย สับเปลี่ยน หรือโอนเปลี่ยนมือหน่วยลงทุนที่ใช้ในการคำนวณยอดเงินลงทุนสุทธิสะสม หรือทำการโอนหน่วยลงทุนดังกล่าวไปยัง บลจ.อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
 6. บลจ.ยูโอบี จะทำการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี (UOBID) ให้แก่ผู้ลงทุนที่ได้รับสิทธิตามรายการส่งเสริมการขาย ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บลจ.ยูโอบี และ/หรือ ผู้สนับสนุนการขายที่ได้รับการแต่งตั้ง ยกเว้น ธนาคารทหารไทย และธนาคารซิตี้แบงก์ทุกสาขา โดยรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
 8. สนับสนุนของสมนาคุณโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด


วิธีการรับชำระค่าซื้อหน่วยลงทุน
ผู้ลงทุนสามารถชำระด้วยเงินสดหรือบัตรเครดิตธนาคารยูโอบี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 มกราคม 2561 กรณีชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการผ่อนชำระ UOB i-Plan และการให้คะแนนสะสม UOB Rewards Plus สำหรับการซื้อหน่วยลงทุนทุกประเภทเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ กลต.

เงื่อนไขการรับการลดหย่อนภาษี

 • เมื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร และขึ้นอยู่กับฐานภาษีผู้ลงทุนแต่ละราย
 • RMF สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี เมื่อรวมกับเงินสะสมที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และ กบข. / กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
 • LTF สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารยูโอบีทุกสาขา ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.แต่งตั้งหรือที่บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2786-2222 เว็บไซต์ www.uobam.co.th

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะกองทุน นโยบายการลงทุน เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานกองทุนก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุน LTF/RMF กองทุน UOBGARMF UHCRMF UIFRMF และ UOBGRMF-H มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในต่างประเทศ ถึงแม้ว่ากองทุนอาจป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม แต่เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงาน และผลกระทบการลงทุนที่ผิดเงื่อนไขกองทุนรวมที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากบุคคลที่ขายหน่วยลงทุนก่อนการตัดสินใจลงทุน