โปรโมชั่น : UOB Mobile / Personal Internet Bankingหมายเหตุ : สามารถทำรายการเติมเงินได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 00.15 น. - 22.00 น.

วิธีการเติมเงิน EASY Pass ผ่าน UOB PIB

1. Log in ที่ www.uob.co.th 2. เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ” และเลือกเมนู “ชำระด่วน” เลือกประเภทผู้รับชำระเงิน “เติมเงิน/บัตรเงินสด” เลือกผู้รับชำระเงิน “การทางพิเศษฯ (บัตร Easy Pass)” กรอกหมายเลขบัตรสมาร์ทการ์ด S/N กดปุ่ม “ดำเนินการ” 3. เลือกบัญชีที่ต้องการหักชำระ และระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม เลือก “เพิ่มผู้รับชำระเงิน” และตั้งชื่อเรียกผู้รับชำระเงิน เพื่อความสะดวกในการทำรายการในครั้งถัดไป กดปุ่ม “ส่งข้อมูล” เพื่อดำเนินการเติมเงิน และทำตามขั้นตอนต่อไป

หมายเหตุ: เติมเงินครั้งละ 500, 1000, 1500 แต่ไม่เกิน 5000 บาท (อัตราเพิ่มระดับละ 500 บาท)


วิธีการเติมเงิน EASY Pass ผ่าน UOB Mobile

ดาว์นโหลดแอปพลิเคชั่น UOB Mobile ผ่าน App Store หรือ Google Play (ค้นหาคำว่า UOBThai)

1. Log in ผ่านแอปพลิเคชั่น UOB Mobile

2. เลือก “ชำระค่าสินค้าและบริการ”

3. เลือกเมนู “ชำระด่วน”

4. เลือกประเภทผู้รับชำระเงิน “เติมเงิน/บัตรเงินสด” เลือกผู้รับชำระเงิน “การทางพิเศษฯ (บัตร Easy Pass)” กรอกหมายเลขบัตรสมาร์ทการ์ด S/N และกดปุ่ม “ดำเนินการต่อ”

5. เลือกบัญชีที่ต้องการหักชำระ และระบุจำนวนเงินที่ต้องการเติม
หมายเหตุ: เติมเงินครั้งละ 500, 1,000, 1,500 แต่ไม่เกิน 5,000 บาท (อัตราเพิ่มระดับละ 500 บาท)


6. เลือก “เพิ่มผู้รับชำระเงิน” และตั้งชื่อเรียกผู้รับชำระเงิน เพื่อความสะดวกในการทำรายการในครั้งถัดไป และกดปุ่ม “ส่งข้อมูล” เพื่อดำเนินการ เติมเงิน และทำตามขั้นตอนต่อไป